Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Grzegorz i Mariola Czerniak

Grzegorz i Mariola Czerniak, zam. Miłocice, gm. Przeworno, powiat strzeliński
 
Państwo Czerniakowie od 10 lat prowadzą samodzielnie gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 120 ha, położone w Miłocicach u podnóża góry Gromnik. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów znajdują się zboża, w tym: jęczmień ozimy na cele browarniane, rzepak ozimy oraz pszenica ozima, która częściowo uprawiana jest na cele nasienne. Nowatorskim pomysłem była uprawa soi z przeznaczeniem na produkcję materiału siewnego. W 2012 roku było to pierwsze gospodarstwo w gminie Przeworno, które zdecydowało się uprawiać na taką skalę tę mało jeszcze znaną roślinę. W tym roku powierzchnia uprawy soi wynosi 20 ha. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii produkcji w gospodarstwie uzyskiwane są bardzo wysokie plony, które wynosiły odpowiednio: dla pszenicy 95 dt/ha, rzepaku 40 t/ha, jęczmienia browarnego 80 dt/ha oraz soi 27 dt/ha. 
W gospodarstwie ciągle realizowane są inwestycje mające na celu modernizację zaplecza produkcyjnego. Nową inwestycję jest rozbudowa silosów magazynowych typu „Bin”, które przyspieszą prace żniwne oraz pozwolą na przechowywanie zebranych płodów. Rolnik planuje również modernizację parku maszynowego w gospodarstwie. 
Głównym zadaniem do zrealizowania na najbliższe miesiące jest kupno nowego ciągnika rolniczego o mocy 200 KM oraz agregatu uprawowego z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020.
W opinii Powiatowego Zespołu Doradców w Strzelinie, z którym gospodarstwo współpracuje gospodarstwo spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rolnik dba o estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa i uzyskuje wysokie plony. Gospodarstwo posiada płynność finansową i na bieżąco inwestuje własne środki finansowe w nowe maszyny i zaplecze magazynowe.
 
Zmodyfikowano: 13.07.2015