Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroliga 2015 - FIRMY

Konkurs AGROLIGA 2015
 
kategoria FIRMY:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa z terenu województwa, działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. 
Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2015 w kategorii Firmy, kandydują:
 
Właściciel – Jerzy Skotarek - produkcja maszyn i narzędzi rolniczych
 
Zmodyfikowano: 13.07.2015