Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenie konkursu Agroliga 2015

 
Konkurs AGROLIGA 2015
 
Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2015 w kategoriach: Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali region w drugim etapie konkursu na szczeblu krajowym. 
Konkurs poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników oraz przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa i przyczynia się do promocji rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do konkursu mogli przystąpić rolnicy z województwa dolnośląskiego oraz firmy działające na rynku lokalnym w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa. Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji i Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2010-2014
 
Komisja Konkursowa dokona oceny w terminie do 30 września. Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego zgodnie z regulaminem konkursu oceni: wyniki produkcyjne, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy, innowacyjność, płynność finansową i perspektywę rozwoju, przyznając punkty za oceniane kryteria w skali od 1 do 10.
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2015 kandydują:
 
 
 
 
Każda osoba odwiedzająca tę stronę, poprzez oddanie głosu w sondzie internetowej, może mieć wpływ na wybór laureatów konkursu.

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONEZa głosy oddane w drodze głosowania kandydaci otrzymują dodatkowe punkty
/wg. przelicznika za każde 100 głosów 0,5 punktu/.

 

 

Zmodyfikowano: 12.09.2015