Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Tadeusz i Helena Bartusiak

Tadeusz i Helena BARTUSIAK zam. Radków, gm. Radków, powiat kłodzki

 

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 150 ha położone w gminie Radków u podnóża Gór Stołowych.

Na tym areale prowadzona jest wyłączanie produkcja roślinna, uprawne są zboża oraz rzepak. Uzyskiwane plony uprawianych w gospodarstwie zbóż w zależności od roku, znacznie przekraczają średnią gminną i kształtują się na poziomie 50-60 dt/ha. Rzepak ozimy natomiast plonuje na poziomie 35-38 dt/ha.

W latach 2005–2006 gospodarstwo z powodzeniem korzystało z Sektorowego Program Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, wdrażanego na terenie całego kraju. Źródłem dofinansowania były środki publiczne oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie - sekcja orientacji (EAGGF).

W wyniku działań zrealizowanych w ramach SPO w gospodarstwie, znacząco zmodernizowany został park maszynowy. Zakupiony został ciągnik rolniczy o mocy odpowiednio dostosowanej do warunków agrotechniki stosowanej w terenach podgórskich. Również kompletny zestaw nowoczesnych narzędzi uprawowych (pług
i agregat uprawowy) oraz maszyn rolniczych do ochrony i zbioru roślin (siewnik i opryskiwacz), umożliwiających terminowe wykonywanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych. Rolnik stosuje najnowsze odmiany i technologie produkcji rolniczej. Cały park maszynowy jest przechowywany pod zadaszeniem.

W gospodarstwie Państwa Bartusiaków realizowany jest w latach 2013-2018 program rolnośrodowiskowy, pakiet „Zrównoważone rolnictwo”.

Gospodarstwo wyróżnia się pozytywnie na tle innych gospodarstw z terenu gminy Radków a także powiatu kłodzkiego pod względem estetyki obiektów i zabudowań gospodarczych. Rolnik wykazuje dużą dbałość
o otoczenie swojego gospodarstwa, drogi wewnętrzne utwardzone, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

 

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2014