Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dariusz i Jadwiga Śmichura

Dariusz i Jadwiga Śmichura zam. Godziszowa, gm. Długołęka, powiat wrocławski

Dariusz Śmichura wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli koni rasy śląskiej. Gospodaruje na powierzchni ogółem 38,40 ha gruntów własnych i dzierżawionych. Obecnie w stadninie jest 34 koni, głównie karych o czarnym umaszczeniu. W hodowli uzyskuje bardzo dobre wyniki. W stajni wyhodowano już 51 uznanych ogierów. Najcenniejszym okazem jest obecnie 16-letni ogier Rapid, doskonały reproduktor.

Hodowlę koni rasy śląskiej rozpoczął w 1984 roku od zakupu trzech klaczy: Antylopy, Debory i Desery. W 1991 roku, urodziła się klacz Bonza, od której wzięła nazwę stajnia. Przez lata konie z hodowli Dariusza Śmichury osiągały sukcesy na wystawach hodowlanych, aukcjach i konkursach. Klacz Bonza, matka wspaniałego potomstwa m.in. 8 uznanych ogierów w 1996 roku zdobyła złoty medal i tytuł championki na wystawie Hodowlanej w Warszawie. W 2009 roku w konkursie KRUS „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, gospodarstwo zostało wyróżnione na szczeblu krajowym. Państwo Śmichurowie zostali również wyróżnieni za hodowlę koni śląskich małą statuetką „Złotego Jabłka”, jako finalista XV i XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik i farmer roku”.

Warunki utrzymywania zwierząt spełniają wszystkie normy dobrostanu. Konie utrzymywane są w nowoczesnej stajni z wybiegiem. Gospodarstwo posiada płynność finansową i inwestuje w nowy sprzęt rolniczy.

Gospodarstwo realizuje program rolnośrodowiskowy. Odbywają się tu praktyki dla studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz rolniczych szkół średnich. Poza dochodami z działalności rolniczej, głównie ze sprzedaży koni śląskich, Stajnia Bonza świadczy również usługi takie jak: stanówka uznanymi ogierami, treningi zaprzęgowe koni, hotel dla koni oraz usługi w powożeniu lub obsługa imprez okolicznościowych. Konie występują w przedstawieniach Opery Wrocławskiej SA również przygotowywane do pracy w Straży Miejskiej i Policji.

Rolnik jest aktywnym działaczem Terenowego Koła Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia LGD „Dobra Widawa”. Od wielu lat organizuje lokalną imprezę tradycyjne Święto Konia w Siedlcu Trzebnickim stanowiącą połączenie zawodów w powożeniu z piknikiem rodzinnym oraz z wystawą hodowlaną koni. W 2014 roku odbyła się już XIII edycja tej imprezy. Pan Dariusz jest również inicjatorem projektu rewitalizacji Parku Godziszowa, zrealizowanego we współpracy z Wójtem Gminy Długołęka i Sołtysem wsi Godziszowa. Jest to miejsce, gdzie corocznie w czerwcu organizowana jest lokalna impreza „Święto tulipanowca”.

W 2012 roku rolnik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

 

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2014