Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Firma Nasienna Krzysztof Grzesiak

Firma Nasienna Krzysztof Grzesiak z Iwin, gm. Siechnice, powiat wrocławski
 

Firma nasienna, Krzysztofa Grzesiaka jest firmą rodzinną, została utworzona w 1990 r, obok Specjalistycznego Gospodarstwa Nasiennego z wieloletnią tradycją w produkcji materiału siewnego. Zajmuje się konfekcjonowaniem materiału siewnego zakupionego w kraju i za granicą. W Przedsiębiorstwie konfekcjonowane są i sprzedawane nasiona roślin ogrodniczych zakupionych w firmach nasiennych na terenie Polski oraz zakupionych od firmy niemieckiej i holenderskiej. Aktualnie w ofercie przedsiębiorstwo posiada około 400 pozycji nasion roślin ozdobnych, ziół i warzyw. Oferta cenowa nasion obowiązująca w danym sezonie zamieszczana jest na stronie internetowej. Produkty sprzedawane są do hurtowni ogrodniczych oraz dużych sklepów ogrodniczych na terenie całego kraju. Współpraca z odbiorcami hurtowymi prowadzona jest na podstawie uzgodnionych wieloletnich umów. Jakość wprowadzanych na rynek produktów badana jest pod kątem parametrów technicznych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Firma jest także eksporterem produkowanego własnego materiału siewnego. Jakość oferowanego materiału siewnego kontrolowana jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  Głównymi odbiorcami nasion są firmy nasienne. W zakresie importu i eksportu produkowanego materiału siewnego, przedsiębiorca współpracuje z wieloma firmami nasiennymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, m. in.: z Niemiec, Holandii, Czech, USA i Ukrainy.
W celu zwiększenia konkurencyjności i zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwo skorzystało z funduszy pomocowych UE. W 2012 r. z dofinansowaniem w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013 zakupiona zastała linia technologiczna do oznaczania torebek nasiennych, samochód dostawczy oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do zarządzania procesem produkcji, sprzedaży i finansami przedsiębiorstwa. Inwestycje realizowane w ramach operacji przyczynią się do zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz do podwyższenia poziomu konkurencyjności na rynku. Planowane jest wprowadzenie do sprzedaży nowych gatunków roślin ogrodniczych w opakowaniach handlowych oznakowanych zgodnie z wymogami ustawy nasiennej.
Celem inwestycji jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wdrożenie nowej technologii pakowania nasion oraz dostosowanie oznakowania opakowań handlowych do wymogów rynkowych, poszerzenie rynków zaopatrzenia i zbytu oraz asortymentowe rozszerzenie oferty rynkowej. Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi a przedsiębiorca osiąga wyniki finansowe pozwalające na realizację inwestycji ze środków własnych.
 

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013