Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroliga 2013 - FIRMY

kategoria FIRMY:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp.
Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2013 w kategorii Firmy, kandydują:

1. Pieczarkarnia Jan Pabierowski, Góra, ul. Witosa 5, powiat górowski
Właściciel – Jan Pabierowski - produkcja pieczarek

2. Carota Sp. z o.o., Przyłęk, ul. Przemysłowa 4, powiat ząbkowicki
Właściciel – grupa producencka - przechowalnia i przetwórnia warzyw

3. Firma Nasienna Krzysztof Grzesiak, Iwiny, ul. Kościuszki 2A, gm. Siechnice, powiat wrocławski
Właściciel – Krzysztof Grzesiak - konfekcjonowanie i sprzedaż nasion roślin ogrodniczych

Zmodyfikowano: 05.07.2013