Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Teresa i Adam CAPUTA zamieszkali w Muszkowicach, gm. Ciepłowody

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Rolnicy

Teresa i Adam CAPUTA zamieszkali w Muszkowicach, gm. Ciepłowody
Prowadzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 185 ha UR, w tym 84 ha stanowi własność. Działalność rolnicza ukierunkowana jest na produkcję roślinną. Natomiast głównymi uprawami są: pszenica, rzepak oraz kukurydza. Gospodarstwo rolne ulega ciągłemu rozwojowi, jego powierzchnia wzrosła z 10 ha w 1990 r. do 82 ha pozostałe grunty są dzierżawione.
Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesne maszyny i rolnicze, niezbędne do wykonywania wszelkich prac polowych i zabiegów agrotechnicznych od uprawy do zbioru roślin. Rolnik stosuje najnowsze odmiany i technologie produkcji roślinnej. Efektem tego uzyskiwane w gospodarstwie plony są znacznie wyższe od średnich e regionie. Plony roślin uprawianych w gospodarstwie kształtują się na poziomie: zboża ok. 80 dt/ha, rzepak ozimy 40 dt/ha oraz kukurydza na poziomie 10-12 dt/ha.
Gospodarstwo jest rozwojowe, Państwo Caputa planują przekazanie gospodarstwa swojemu synowi, który pomaga rodzicom pracując w gospodarstwie.
Nowy dom mieszkalny Państwa Caputów jest oddzielony od części produkcyjnej gospodarstwa a jego otoczenie bardzo estetyczne zagospodarowane. Tereny zielone wokół domu zostały gustownie urządzone nasadzeniami roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów iglastych. Całość zagrody jest urządzoną bardzo funkcjonalnie. Sprzęt rolniczy przechowywany jest w wybudowanej w części gospodarczej zagrody nowoczesnej wiacie.
Rolnik korzysta z dostępnych funduszy pomocowych, przeznaczając pozyskane środki na modernizacją zaplecza produkcyjnego. Planuje jest postawienie jeszcze jednej, większej od istniejącej wiaty oraz wykup przyległych do gospodarstwa gruntów rolnych.

Zmodyfikowano: 03.07.2013