Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Genowefa i Ryszard FURMAN z Grobli w gminie Chojnów w powiecie legnickim

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2011 w kategorii Rolnicy

Genowefa i Ryszard FURMAN z Grobli w gminie Chojnów w powiecie legnickim
Prowadzą tradycyjne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 198 ha użytków rolnych, z czego 91 ha stanowi ich własność. Na szczególną uwagę zasługują osiągane w gospodarstwie wyniki produkcyjne na glebach klasy od IV b do VI. Średnie plony głównych upraw wahają się w granicach 50 dt/ha pszenicy ozimej oraz 30 dt/ha rzepaku. W celu poprawy struktury glebowej na polach wysiewane są poplony ścierniskowe. Rolnik prowadząc działalność produkcyjną na bardzo słabych glebach i stosując proekologiczne technologie produkcji osiąga plony porównywalne do gleb bardzo dobrych.
Uzupełnieniem produkcji roślinnej jest chów trzody chlewnej. W gospodarstwie produkowanych jest rocznie około 80 sztuk tuczników w cyklu zamkniętym od 5 macior.
Budynki gospodarcze w większości pamiętają czasy przedwojenne. Były bardzo zaniedbane, gdy funkcjonowały jako współwłasność wielu rodzin. Od czasu, kiedy Państwo Furmanowie gospodarują samodzielnie, wszystkie budynki zostały wyremontowane. Otoczenie jest niezwykle zadbane i przystrojone ozdobnymi ogródkami i skalniakami. Gospodarstwo otrzymało już dwukrotnie wyróżnienia specjalne za udział w konkursie na „Najładniejszy Ogródek Przydomowy”.
Rolnik dużo czasu poświęca również na działalność społeczną, służy innym radą i pomocą. Jest doceniany przez środowisko lokalne i władze samorządowe, czego wyrazem jest odznaczenie honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013