Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-47 Małuszyn

Roślina: Jabłonie

1) Kondycja upraw: Zbiór owoców został zakończony. Rozpoczął się okres spoczynku , liście opadły .Temperatury ostatniego tygodnia mieściły się w zakresie od 1,5°C do 15,9°C, wilgotność względna powietrza 57-96 %.

2) Zagrożenia: Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.

3) Zalecenia: W okresie po zbiorczym warto jest dokonać badania gleby i bazując na wynikach dobrać odpowiednie nawożenie do konkretnej odmiany. Masowe opadanie liści może powodować raka drzew owocowych- jako zabezpieczenie należy stosować nawozy miedziowe. Okres ten jest dobrym momentem do wzbogacenia urodzajności gleby poprzez nawożenie obornikiem albo kwasami humusowymi.

Zmodyfikowano: 20.11.2019