Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-43 Świnobród

Data publikacji: 21.10.2019

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Większość plantacji jest zachwaszczonych. Ziemniaki są już zaschnięte, zaczął się ostatni etap zbioru. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 70c do 250c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 49% do 97%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów wyniosła 1,4 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 6 do 17 C.

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 98- 99 BBCH

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość choroby polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Straty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów straty mogą dochodzić do 70%.Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego obejmują całe liście. W minionym tygodniu zagrożenie zarazą ziemniaka było na poziomie do 25 FRY ,  nie było  konieczność zastosowania ochrony, ponieważ plantacje w większości są już zaschnięte.

Zalecenia:

W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. W przypadku konieczności zwalczania choroby, można sięgnąć po środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

Data publikacji: 21.10.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Faza rozwojowa buraka jest na poziomie 46-49 BBCH. Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, mimo porażenia przez choroby. Na większości plantacji występuje zachwaszczenie, jest to spowodowane opadami deszczu. Zaczęły się zbiory buraka cukrowego.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 7 0 c do 25o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 49% do 97%. Spadło 1,4 mm deszczu, punkt rosy kształtował się w przedziale 6 do 17 C . Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się na poziomie do 1 DSV.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji chwościkiem. Nie ma konieczności walki z chwościkiem, ponieważ na naszym terenie zaczynają się wykopki.

Zalecenia:

W przypadku konieczności zastosowania ochrony chemicznej, zaleca się wykonanie zabiegu przy preparatów z grupy np. dwuskładnikowych zawierających piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Zmodyfikowano: 06.11.2019