Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-43 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

  1. Kondycja upraw:  Trwa zbiór odmian jesiennych z podziałem na jabłko przemysłowe i konsumpcyjne .Temperatury ostatniego tygodnia mieściły się w zakresie od 9,9°C do 26,3°C, natomiast wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale 48-90%.
     
  2. Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.
     
  3. Zalecenia:  Wymagana jest ciągła lustracja sadu. Należy  stosować preparaty ochrony przechowalniczej na trzy tygodnie i tydzień przed zbiorami preparatami, które zawierają substancje czynne: fludioksonil i cyprodynil. Zalecane również aplikowanie krzemu by owoce były twardsze i odporniejsze na uszkodzenia, a tym samym lepiej się przechowywały. Dla lepszego wybarwienia owoców można stosować nawozy fosforowo-potasowe.

 

Zmodyfikowano: 06.11.2019