Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-42 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

  1. Kondycja upraw:  Zbiór odmian jesiennych jest  już prawie zakończony.  Temperatury ostatniego tygodnia mieściły się w zakresie od -2,5°C do 26,3°C, wilgotność względna powietrza 49-95 %.

     
  2. Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.
     
  3. Zalecenia:  Ciągła lustracja sadu.  Stosować preparaty ochrony przechowalniczej na trzy tygodnie i tydzień przed zbiorami (środki chemiczne w których substancjami aktywnymi są: fludioksonil i cyprodynil). Zalecane jest również aplikowanie krzemu by owoce były twardsze i odporniejsze na uszkodzenia. Dla lepszego wybarwienia owoców można stosować nawozy fosforowo-potasowe.

Zmodyfikowano: 16.10.2019