Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-40 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

  1. Kondycja upraw:  Trwa zbiór odmian jesiennych z podziałem na jabłko przemysłowe i konsumpcyjne .Temperatury ostatniego tygodnia mieściły się w zakresie 10°C-23°C, wilgotność względna powietrza 49-95 %. Niewielkie opady pozwalają na wzrost jabłek oraz poprawiają kondycję drzew.
     
  2. Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.
     
  3. Zalecenia:  Ciągła lustracja sadu. Stosować preparaty ochrony przechowalniczej na trzy tygodnie i tydzień przed zbiorami.  Zaleca się stosowanie preparatów chemicznych w których substancjami aktywnymi są: fludioksonil i cyprodynil

Zmodyfikowano: 16.10.2019