Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-38 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

  1. Kondycja upraw: Zbiór odmian wczesnych –letnich został zakończony. Rozpoczął się zbiór odmian jesiennych .Ostatnie  opady poprawiły zaopatrzenie drzew w wodę. Temperatura w ubiegłym tygodniu mieściła się w przedziale 6-23 ⁰ C,  wilgotność powietrza 50-95 %
     
  2. Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.
     
  3. Zalecenia:  Ciągła lustracja sadu. Stosować preparaty ochrony przechowalniczej na trzy tygodnie i tydzień przed zbiorami. Zalecane są w tym przypadku środki chemiczne w których substancją aktywną są: fludioksonil i cyprodynil.

Zmodyfikowano: 16.10.2019