Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-36 Świnobród

Data publikacji: 02.09.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobrud

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, niestety lokalnie występują porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła całkowicie rzędy, narasta korzeń. Plantacje w obecnej chwili są zachwaszczone.Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 15 0 c do 32o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 43% do 95%. Spadło 13,4 mm deszczu, punkt rosy kształtował się w przedziale 15-23 C . Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się na poziomie 2 DSV i jest na stałym poziomie z lekkimi odchyleniami.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Cały plon cukru gromadzi się w okresie letnim w liściach, a na jesień przemieszcza się do korzenia. Plon cukru zależy od dobrej ochrony.

Zalecenia:

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyka wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, nie istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. W przypadku konieczności zastosowania oprysków chemicznych zaleca się stosowanie . ieg preparateów z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

Data publikacji: 02.09.2019

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Na niektórych plantacjach wystąpiło zachwaszczenie. Na większości plantacji ziemniaki są już zeschnięte, rolnicy przygotowują plantacje do zbioru. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 150c do 320c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 43% do 95%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 13,4 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 15 do 23 C. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 90- 95 BBCH

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%.Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. W minionym tygodniu zagrożenie zarazą ziemniaka było na poziomie od 23 do 28 FRY ,  była konieczność zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Zaleca się użycie środek grzybobójczych w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierających w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Zmodyfikowano: 03.09.2019