Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-32 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

Kondycja upraw:  Pogoda w dalszym ciągu nie sprzyja przyrostowi owoców. Opady występujące w ostatnim okresie nie poprawiły w znaczący sposób sytuacji w sadach. Ze względu na wcześniejsze opady gradu większość zbiorów przeznaczona zostanie na przemysł, szacuje się że jedynie ok 30% jabłek spełni parametry konsumpcyjne. Temperatura w ostatnim tygodniu mieściła się w przedziale 14⁰C-35⁰C.Wilgotność względna wyniosła od 90% do 75%.

Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni. Mszyca na liściach występuje w dość małym stopniu. Może występować Przędziorek Owocowiec i Chmielowiec oraz Zwójkówki Liściowe.

Zalecenia:  Lustrację sadu należy przeprowadzać systematycznie. W sadach bez objawu parcha można zakończyć podstawową ochronę. W pozostałych sadach kontynuować ochronę. Zalecane jest zastosowanie środków ograniczających populacje szkodników. Dobór preparatu według aktualnego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych. Oprysk można wykonać np. za pomocą środków chemicznych, w których substancją aktywną jest Acetamipyryd należący do grupy pochodnych Neonikotynoidów..

Zmodyfikowano: 10.09.2019