Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-30 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

Kondycja upraw:  Pogoda nie sprzyja przyrostowi owoców. Niestety ostatnie opady nie poprawiły zbytnio sytuacji w sadach. Temperatura w ostatnim tygodniu wyniosła od 11⁰C do 30⁰C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 89% -69%.

Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni. Mszyca na liściach występuje  w stopniu małym. Może występować Przędziorek Owocowiec i Chmielowiec oraz Zwójkówki Liściowe.

Zalecenia:  Monitoring sadu należy przeprowadzać systematycznie. W razie konieczności wykonać oprysk środkami chemicznymi.
 

Zmodyfikowano: 10.09.2019