Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-29 Świnobród

Data publikacji: 18.07.2019

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.

Na niektórych plantacjach zwłaszcza tych małych wystąpiło zachwaszczenie, duże plantacje są zapobiegawczo chronione. Na większości plantacji ziemniaki są pod koniec fazy kwitnienia. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od      90c do 240c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 98%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 14 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 8 do 17 C.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Zagrożenie zarazą ziemniaka było na poziomie 12-31 FRY lecz nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 69- 72 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Obecnie nie występuje konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później. W przypadku istotnego zagrożenia zaleca się stosowanie środków grzybobójczych w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierających w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Data publikacji: 18.07.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła rzędy. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 9 0 C do 24o C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 98%. Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: dnia 12.07.19r - 15.0.19r  wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 2 pk. Skala BBCH fazy rozwojowej buraka jest na poziomie 37 BBCH.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Cały plon cukru gromadzi się w okresie letnim w liściach, a na jesień przemieszcza się do korzenia. Plon cukru zależy od dobrej ochrony.

Zalecenia:

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyka wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, nie istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Mimo prac przy żniwach apelujemy o zwracanie uwagi na stan plantacji, chwościk to bardzo groźna choroba .Decydując się na zabieg ochrony preparatem z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

Data publikacji: 18.07.2019

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.

Większość plantacji została już skoszona, uzyskane plony są bardzo niskie. Na niektórych plantacjach łodygi od dołu są jeszcze zielone. Na wielu plantacjach widać objawy żerowania pryszczarka , łuszczyna jest otwarta. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 90c do 240c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 98%, punkt rosy mieścił się w przedziale 8 do 17 , opad deszczu 14 mm. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 89-98 BBCH.

Zagrożenia:

Nie występuje zagrożenie.

Zmodyfikowano: 03.09.2019