Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-29 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

Kondycja upraw:  Pogoda niestety nie sprzyja przyrostowi nowych owoców. Ostatnie  opady deszczu niestety nie poprawiły w znaczący sposób sytuacji w sadach. W okresie raportowania temperatura powietrza mieściła się w przedziale 13⁰C - 25 ⁰C, wilgotność powietrza  69% - 95 %.

Zagrożenia:  Na liściach obecne są w mniejszym bądź większym stopniu Mszyce. W skutek żerowania Mszyc może dochodzić do  skręcania się liści, które następnie  zwijają się  poprzecznie, żółkną a w konsekwencji usychają. Szkodniki powodują osłabienie wzrostu liści i pędów. Podczas żerowania mszyce wydzielają spadź, która może być pożywką dla grzybów.

Zalecenia:  Zalecane jest zastosowanie środków ograniczających populacje szkodników. Dobór preparatu według aktualnego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych. Zaleca się wykonanie zabiegu za pomocą środków chemicznych, w których substancją aktywną jest np. Acetamipyryd należący do grupy pochodnych Neonikotynoidów..
 

Zmodyfikowano: 10.09.2019