Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-28 Małuszyn

Roślina : Jabłoń

Kondycja upraw:  Pogoda nie sprzyja przyrostowi nowych owoców. W ostatnim czasie wystąpiły niewielkie opady deszczu. Wcześniej, bo w połowie czerwca w części gminy Trzebnica  nastąpiły silne opady  gradu, które w znaczącym stopniu uszkodziły  lub całkowicie  zniszczyły uprawy sadownicze. W skutek opadów gradu zostały zniszczone  tegoroczne przyrosty pędów, co może skutkować  nie wykształceniem się  owoców konsumpcyjnych.
W okresie raportowania temperatura powietrza mieściła się w przedziale 11⁰C - 32⁰C, wilgotność powietrza 55-91%.

Zagrożenia: Rozwój chorób takich jak rak drzew czy zgorzel kory.
Rak drzew jest chorobą szczególnie groźną dla jabłoni; gdzie poraża pędy i korę głównego pnia drzew w wyniku czego dochodzi do dużych strat w plonie owoców.  Rak drzew występuje w dwóch stadiach rozwojowych: doskonałym i niedoskonałym. Infekcje drzew owocowych mogą być powodowane przez zarodniki pochodzące z porażonych drzew liściastych takie jak np. buki, głogi. Do zarażenia drzew przez Nectrię galligena dochodzi zazwyczaj przez miejsca uszkodzone w sposób mechaniczny lub po gradobiciu. Po infekcji na obrzeżach ran pojawiają się nieregularne zgrubienia będące wynikiem nadmiernego wzrostu spowodowanego przyrostem tkanki kalusowej. Z czasem na tych rakowatościach pojawiają się owocniki raka drzew owocowych. Grzyb infekuje oraz niszczy korę drzew oraz zasiedla i rozwija się w naczyniach przewodzących asymilaty i wodę. Ich zaczopowanie przez rozwijającą się grzybnię patogena prowadzi do szybkiego obumarcia całej rośliny lub przynajmniej jego jednej ze stron pnia, konaru czy pędu.

Zgorzel kory jabłoni – wywołany przez grzyb Pezicula melicorticis i Pezicula alba, z klasy workowców. Choroba występuje najczęściej na jabłoniach i gruszach. Jej rozwój zależy od patogeniczności grzyba, okresu wegetacyjnego i porażonych organów. Najczęściej wokół miejsc infekcji (rany) pojawiają się podłużne, eliptyczne, nekrotyczne plamy. Do porażenia dochodzi najczęściej na wierzchniej warstwie kory młodych pędów i gałęzi. Rozwijająca się choroba powoduje pękanie kory, która odstaje od chorej tkanki i złuszcza się. Na gałęziach rozwija się zgorzel obejmująca cały pęd, część nad nim zamiera. Na obumarłej korze rozwijaj się zarodniki. Efekt działania grzyba na dojrzałe owoce widoczny jest w postaci gorzkiej zgnilizny. Dużo drzew w młodych sadach może ulec całkowitemu zniszczeniu.

Na liściach drzew w średnim stopniu występuje mszyca.  Liście skręcają się i zwijają poprzecznie, później żółkną i usychają. Szkodniki powodują osłabienie wzrostu liści i pędów. Podczas żerowania mszyce wydzielają spadź, która może być pożywką dla grzybów.

Zalecenia:  Zaleca się stosowanie preparatów grzybobójczych w postaci  stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Substancją aktywną jest tiofanat metylowy – związek z grupy benzimidiazoli.
W przypadku mszyc, zalecane są preparaty ogólnodostępne. Zaleca się wykonanie zabiegu za pomocą środków chemicznych, w których substancją aktywną jest np. Acetamipyryd należący do grupy pochodnych Neonikotynoidów. W uprawach sadowniczych zaleca się dawkę  0.125 kg/ha a oprysk wykonuje się za pomocą opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.


 

Zmodyfikowano: 10.09.2019