Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-27 Świnobród

Data publikacji: 01.07.2019

Roślina: Zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.

Stan zbóż na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji, niektóre odmiany pszenicy w niedalekiej przyszłości będą nadawały się do koszenia. Na wielu plantacjach pojawiają się wypalenia, szczególnie na terenach gdzie występują słabsze klasy gleb.  Fazą rozwojową w danym momencie jest dojrzałość woskowa twarda, późno zasiane zboża są w fazie pełnej dojrzałości mlecznej. W ubiegłym tygodniu nie wystąpiły żadne opady w związku z czym na polach jest sucho. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 10 0C do 350C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 92%, punkt rosy mieścił się w przedziale 8 do 24.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji septoriozą. Septorioza na liściach w początkowej fazie objawia się drobnymi, chlorotycznymi plamami, które w późniejszym czasie powiększają się przyjmując jasnobrunatną barwę i soczewkowaty kształt.  Septorioza pojawia się najczęściej  po wcześniejszym wystąpieniu deszczu i wysokich temperaturach, które odczuwalne są obecnie. Przez cały tydzień pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 10%.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 75-87 BBCH. W poprzednim tygodniu ryzyko wystąpienia infekcji wynosiło 10%. Na tą chwilę nie ma potrzeby walki z septoriozą, ponieważ zboża naturalnie zasychają a co za tym idzie, nie ma konieczności wykonywania zabiegu ochrony przeciw Septoriozie.

Data publikacji: 01.07.2019

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                       

Większość plantacji jest już  w fazie wzrostu i dojrzewania nasion. Na plantacjach widoczne szkodniki łuszczynowe, które uszkadzają górne części łuszczyn. Można zaobserwować objawy żerowania pryszczarka, łuszczyna zasycha lub robi się żółta. Pamiętajmy że zabiegi powinniśmy wykonywać po oblocie pszczół wieczorem lub z rana. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100c do 350c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 92%, punkt rosy mieścił się w przedziale 18 do 24 , opad deszczu 0 mm.

Zagrożenia:

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest na szyjce korzeniowej, bo w to miejsce wrasta grzybnia, która jesienią porażała liście rzepaku. Nie występuje istotne zagrożenie.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 81-87 BBCH. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony chemicznej przeciw suchej zgniliźnie kapustnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-25 0C.

Zmodyfikowano: 03.09.2019