Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-20 Piotrowice Świdnickie

Data publikacji: 16-05-2019

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Zboża ozime-jęczmień wykłoszony, pszenice liść flagowy. Zboża jare liść podflagowy.

W ostatnich dwóch tygodniach wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 41% temperatury minimalne 1,1-7,9oC, maksymalne 7,2-18,2oC. 

Pogoda sprzyja wegetacji roślin, wystąpiły opady w Piotrowicach w maju 56,2 mm jest wilgotno ale chłodno.

Zagrożenia:

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Zalecenia:

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka. Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.


Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion

 

Data publikacji: 16-05 -2019

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rzepak- pełnia kwitnienia

W ostatnich   dwóch tygodniach wilgotność wynosiła do 98 %, minimalnie 41 % temperatury minimalne 1,1-7,9oC, maksymalne 7,2-18,2oC. 

Pogoda sprzyja wegetacji roślin, wystąpiły opady w Piotrowicach w maju 56,2 mm jest wilgotno ale chłodno.

Zagrożenia:

Sucha zgnilizna kapustnych-

Rozwojowi choroby na plantacjach rzepaku ozimego sprzyja deszczowa pogoda
i temperatura powyżej 15oC oraz uszkodzenia przez szkodniki. źródłem infekcji są resztki pożniwne i porażony materiał siewny. Choroba pojawia się w okresie jesieni i rozwija się przez cały okres wegetacji rzepaku, jest szczególnie groźna gdy wystąpi na łodydze. Objawy można obserwować także na liścieniach, liściach, szyjkach korzeniowych i łuszczynach.

Występowanie chorób i szkodników w uprawie rzepaku można ograniczyć przez uprawę rzepaku co 4-5 lat na polu, izolowanie plantacji od roślin i chwastów z rodziny krzyżowych, zwalczanie występujących szkodników, rzadszy wysiew nasion, wysiew nasion zaprawionych.

Zgnilizna twardzikowa

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza, gleby i temperatura powyżej 10oC oraz opadające płatki kwiatowe pozostające w rozgałęzieniach łodyg rzepaku lub u nasady liści gdzie tworzy się właściwe środowisko dla rozwoju grzyba. Objawy porażenia pojawiają się w maju lub w późniejszych okresach wegetacji. Choroba atakuje nadziemne części roślin. Porażone liście, łodygi, łuszczyny brunatnieją, gniją i zamierają. Na powierzchni brunatniejących części roślin niekiedy występuje współśrodkowe strefowanie. Porażenie łodyg zaczyna się często w kątach liści lub w różnych miejscach zranień.

 

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia chorób i przekroczeniu progów szkodliwości dla suchej zgnilizny 10-15  porażonych roślin zastosować środki chemiczne.

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Zabiegi zwalczające zgniliznę twardzikową przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie pierwszych oznak choroby (1% roślin porażonych) lub 1–5 apotecjów/1m2

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 

 wZgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Zmodyfikowano: 20.05.2019