Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-17 Świnobród

Data publikacji: 23.04.2019

Roślina: Zboża

 

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji. Niektóre odmiany pszenic zasiane wcześniej są w wyższej fazie BBCH. Większość plantacji była już opryskana na choroby grzybowe. Pszenice nie są równe z powodu słabych wschodów i suszy. Faza rozwojowa na dany moment to krzewienie (22-27 BBCH). Nie występuje zachwaszczenie w plantacji, jesienna ochrona przeciw chwastom została wykonana poprawnie, wiosenna ochrona też się sprawdziła. Występują objawy braku wody, ponieważ w ubiegłym tygodniu nie padał deszcz. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od -20C do 210C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 91%, punkt rosy mieścił się w przedziale -2,8 + 10 , opad deszczu 0 mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Przez cały tydzień nie pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:

W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcją było na poziomie 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie.

Zmodyfikowano: 24.04.2019