Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-16 Świnobród

Roślina: Zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji, niektóre odmianach pszenice zasiane wcześniej są w wyższej fazie BBCH. Większość plantacji była już opryskana na choroby grzybowe. Pszenice nie są równe z powodu słabych wschodów i suszy. Faza rozwojowa na dany moment to krzewienie. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji. Jesienna ochrona przeciw chwastom została wykonana poprawnie, wiosenna ochrona też się sprawdziła. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 190C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 44% do 96%, punkt rosy mieścił się w przedziale -1,7 + 10, opad deszczu 7,4 mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Przez cały tydzień nie pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 21-26 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcją było na poziomie 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie.

 

Data publikacji: 15.04.2019r.

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Plantacje rzepaku ruszyły do góry. Większość plantacji a zwłaszcza słabszych zaczyna kwitnąć. Pojawiają się na plantacjach chowacze, konieczna jest już walka ze szkodnikiem. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 190C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 44% do 96%, punkt rosy mieścił się w przedziale -1,7 + 10, opad deszczu: 7,4 mm. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 32-50 BBCH.

Zagrożenia:

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest na szyjce korzeniowej, bo w to miejsce wrasta grzybnia, która jesienią porażała liście rzepaku. Grzyb z blaszki liściowej przerastały do nerwów liści, a następnie do ogonka liściowego i w ten sposób na szyjce korzeniowej zachodziła infekcja przez grzyb, który pierwotnie porażał liście. Na szyjce korzeniowej obecność grzyba objawia się początkowo w postaci brązowej lub brunatnej plamy obejmujący część lub cały obwód szyjki korzeniowej, po krótkim czasie, gdy zabraknie ochrony chemicznej w tym miejscu pojawia się mokra zgnilizna i widoczna jest erozja szyjki korzeniowej. Z czasem zmienione chorobowo miejsce zasycha, tkanki w wyniku rozwoju grzyba ulegają destrukcji, murszeją, na powierzchni plam pojawiać się mogą owocniki grzyba w postaci małych kulistych owocników — piknidiów. Przepływ wody, składników pokarmowych jest silnie utrudniony.

Zalecenia:

W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji suchą zgnilizną kapustnych. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw suchą zgnilizną kapustnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Należy zacząć walkę z chowaczem i zastosować środki o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Może to być substancja z grupy acetamipryd i lambda-cyhalotryna.

 

Zmodyfikowano: 24.04.2019