Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-14 Świnobród

Data publikacji: 01.04.2019r.

Roślina: Septorioza zbóż

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji, niektóre odmiany pszenic, które zostały zasiane wcześniej, znajdują się w wyższej fazie BBCH. Większość plantacji  była już opryskana na choroby grzybowe. Pszenice nie są równe z powodu słabych wschodów i suszy. Rośliny znajdują się w fazie krzewienia. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji, jesienna ochrona przeciw chwastom została wykonana poprawnie. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 180C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 95%, punkt rosy mieścił się w przedziale 1,93 – 9,83 , opad deszczu 22 mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na brzegach liści, pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Przez cały tydzień nie pojawiło się ryzyko infekcji - poziom 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 19-24 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcją. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie.

 

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Uprawy rzepaku ruszyły do góry, większość została już zasilona drugą dawką azotu. Pojawiają się chowacze, więc konieczna jest walka ze szkodnikiem. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 180C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 95%, punkt rosy mieścił się w przedziale -1,93 – 9,83, opad deszczu 2,2 mm.

Zagrożenia:

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest na szyjce korzeniowej, bo w to miejsce wrasta grzybnia, która jesienią porażała liście rzepaku. Grzyb z blaszki liściowej przerastały do nerwów liści, a następnie do ogonka liściowego i w ten sposób na szyjce korzeniowej zachodziła infekcja przez grzyb, który pierwotnie porażał liście. Na szyjce korzeniowej obecność grzyba objawia się początkowo w postaci brązowej lub brunatnej plamy obejmujący część lub cały obwód szyjki korzeniowej, po krótkim czasie, gdy zabraknie ochrony chemicznej w tym miejscu pojawia się mokra zgnilizna i widoczna jest erozja szyjki korzeniowej. Z czasem zmienione chorobowo miejsce zasycha, tkanki w wyniku rozwoju grzyba ulegają destrukcji, murszeją, na powierzchni plam pojawiać się mogą owocniki grzyba w postaci małych kulistych owocników — piknidiów. Przepływ wody, składników pokarmowych jest silnie utrudniony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 22-30 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji suchą zgnilizną kapustnych. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw suchą zgnilizną kapustnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Należy zacząć walkę z chowaczem i zastosować środki o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Może to być substancja z grupy acetamipryd i lambda-cyhalotryna.

Zmodyfikowano: 04.04.2019