Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-14 Pieńsk

Data publikacji 05.04.2019.

Analiza dotyczy okresu 29.03. – 04.04.2019.

Dane odczytane ze stacji meteorologicznej Pieńsk w bieżącym okresie, w porównaniu z okresem poprzednim, wskazują na zmiany w warunkach pogodowych. Zanotowano niewiele opadów . Pod koniec ubiegłego tygodnia zanotowano średnie opady na poziomie 0,2 mm, a w pozostałej części badanego okresu, opadów nie  zanotowano. Tym samym zanotowano również spadek średniej wilgotności powietrza z 90% do 50%.Temperatura średnia powietrza, w tym przy gruncie,  wzrosła, w porównaniu z poprzednim okresem, o około 8 stopni C. Natomiast temperatura gleby, mierzona na głębokości 10 cm, wzrosła średnio o 4 stopnie C. Średnia prędkość wiatru, w porównaniu z okresem poprzednim, pozostaje bez zmian i waha się w przedziale 1,5 – 4,5 m/s.

 

Rzepak ozimy wchodzi w fazę zielonego pąka - BBCH 50 - 53. Kondycja roślin i stan upraw są stabilne. Rośliny w tym okresie będą zagrożone chorobami grzybowymi: szarą pleśnią, czernią krzyżowych i suchą zgnilizną kapustnych. Na plantacjach rzepaku ozimego , biorąc pod uwagę temperaturę gleby i powietrza, może pojawić się słodyszek rzepakowy, chowacze: czterozębny i brukwiaczek i pchełka rzepakowa. Na plantacjach wskazane jest rozstawienie żółtych naczyń – pułapek w celu monitorowania rozwoju szkodników. W przypadku stwierdzenia progu szkodliwości, wykonać opryski.

Zboża ozime znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość -  BBCH 32-39. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. Warunki pogodowe i faza wzrostu roślin, mogą zadecydować o pojawieniu się w uprawach zbóż mączniaka prawdziwego i łamliwości podstawy zbóż. Na pszenicy ozimej i w jęczmieniu ozimym może wystąpić rdza żółta. Żyto i pszenżyto ozime może być porażone rynchosporiozą i septoriozą liści. Rynchosporioza może również wystąpić na jęczmieniu ozimym. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków.\

 

Zmodyfikowano: 05.04.2019