Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-13 Małuszyn

Data publikacji: 25.03.2019

Roślina: Jabłoń                

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

jabłonie są w fazie zielonego pąka; zaczynają się wschody chwastów typowych dla upraw sadowniczych. W opisywanym okresie średnia temperatura wynosiła: 7,30C, maksymalna: 17,40C, a minimalna: -0,20C. Opady pojawiły się w dn. 26.03 (0,6 mm Hg) i 28.03 (0,2 mm Hg). Wzrost wilgotności związany z opadami wywołał wysyp śladowej ilości zarodników grzyba wywołującego parch jabłoni.

Zagrożenia:

Istnieje możliwość wczesnowiosennego porażenia parchem jabłoni w przypadku wystąpienia okresów zwiększonej wilgotności i temperatury na poziomie 17-230C. Objawy w postaci ciemnooliwkowych do ciemnobrązowych plam z aksamitnym nalotem dotyczą wszystkich nadziemnych, niezdrewniałych części roślin (w późniejszym czasie – skorkowacenie owoców). Pierwsze symptomy choroby obserwuje się na przełomie kwietnia/maja.

Zalecenia:

Zabiegi chemiczne stosuje się w przypadku sygnalizacji o wysokim ryzyku infekcji. Należy zastosować 1-2 opryski fungicydami miedziowymi (miedziany) do fazy pękania pąków, a następnie dokonywać lustracji 15 wybranych jabłoni na kwaterze co 2 tygodnie.

Najlepszą metodą zapobiegania parchowi jabłoni jest rozdrabnianie i mieszanie z glebą bądź usuwanie z sadu spadających w porze jesiennej liści, odpowiednie nawożenie (zapobiegające przerostowi drzew), właściwe wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (w celu uniknięcia długotrwałego zwilżenia organów jabłoni), wprowadzanie odpornych odmian oraz zastosowanie jesienią (w fazie opadania liści, najlepiej po pierwszym przymrozku) roztworu 5% mocznika. Na rynku znajdują się również preparaty ze skrzypem do stosowania w fazie od pękania pąków kwiatowych do zasychania kwiatów w ilości 2-6 zabiegów co 7 dni.


 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Zmodyfikowano: 05.04.2019