Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-43 Świnobród

Data publikacji: 22.10.2018

Roślina: Ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Na wszystkich plantacjach występuje duże zachwaszczenie niezależnie od stopnia ochrony. Wszystkie  plantacje są już zasuszone, przygotowane do kopania, 85% powierzchni jest już wykopana. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od -20C do 120C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 64% do 97%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 20 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od -1,6 do 8,3 C. Rolnicy kończą kopać ziemniaki, większość plantacji jest już wykopana.

 

Data publikacji: 22.10.2018

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, lokalnie występuje porażenie przez chwościka. Plantacje  są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę, lecz w wyniku suszy środki przestały działać i odrastały chwasty. Na plantacjach występują objawy braku wody, buraki mają słaby wzrost zwłaszcza na słabszych stanowiskach.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od -20C do 12oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 64% do 97%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 20 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od -1,6 do 8,3 C. W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Skala BBCH faza rozwojowa buraka jest na poziomie 45-48 BBCH - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru.

 

 

 

Zmodyfikowano: 30.10.2018