Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-40 Świnobród

Data publikacji: 01.10.2018

Roślina: Kukurydza (antraknoza kukurydzy)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Rośliny nie są porażone przez choroby, występują oznaki braku wody .Na większości plantacji rośliny są już zaschnięte, już połowa plantacji jest wykoszona. W minionym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 20C do 70C, wilgotność powietrza mieściła się w przedziale od 70% do 85%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 3,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 1 do 4 C.

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 77-85 BBCH. Zaczynają się zbiory kukurydzy na ziarno, ziarno ma wilgotność po skoszeniu około 20%, wymaga dosuszenia.

 

Data publikacji: 01.10.2018

Roślina: Burak cukrowy (Chwościk buraka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

 Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, występuje porażenie przez chwościka. Plantacje  są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę, lecz w wyniku suszy środki przestały działać i odrastają chwasty. Na plantacjach występują objawy braku wody, buraki mają słaby wzrost zwłaszcza na słabszych stanowiskach. Zostały powołane komisje klęskowe w uprawie buraka cukrowego.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 20C do 7oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 70% do 85%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 3,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 1 do 4 C. Wystąpiło porażenie przez chwościka, wystąpiła konieczność walki z chwościkiem. Zaczynają się zbiory buraka cukrowego na wcześniejsze dostawy, z informacji wynika, że plon pokryw z zaplanowaną  ilością dostawy.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby, cały plon cukru zbiera się w okresie letnim w liściach, na jesień cukier przenosi się do korzenia.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez cały tydzień,. Skala BBCH faza rozwojowa buraka jest na poziomie 45-48 BBCH.

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, lecz nie ma potrzeby zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Apelujemy o zwracanie uwagi na stan plantacji, chwościk to bardzo groźna choroba. Decydując się na zabieg ochrony preparatem z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Data publikacji: 01.10.2018

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Na wszystkich plantacjach występuje duże zachwaszczenie niezależnie od stopnia ochrony. Niektóre plantacje są już zasuszone, przygotowane do kopania. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 20C do 270C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 70% do 85%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 3,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 1 do 4 C. Rolnicy zaczynają kończyć kopać ziemniaki, większość plantacji jest już zasuszona przygotowana do kopania, jednak ziemniaki jeszcze trzymają się łodygi. Po wykopaniu ziemniaków i złożeniu ich w magazynie zaczynają się psuć, gniją.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Zagrożenie zarazą ziemniaka  było i  była konieczność zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 95- 97 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Zmodyfikowano: 10.10.2018