Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-34 Świnobród

Data publikacji: 20.08.2018

Roślina: Kukurydza (antraknoza kukurydzy)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Rośliny nie są porażone przez choroby, występują oznaki braku wody. W minionym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 120C do 340C, wilgotność powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 94%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 1,2 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 10 do 20 C.

Zagrożenia:

Drobna plamistość kukurydzy (antraknoza kukurydzy)

Choroba ta wywoływana jest przez grzyba Aureobasidium zeae i przenoszona jest przez resztki pożniwne kukurydzy. Do infekcji dochodzi na wilgotnych liściach, ponieważ zakażeniom sprzyja deszczowa pogoda lub długo utrzymująca się rosa. Objawia się poprzez drobne, chlorotyczne plamki pojawiające się na liściach. Plamy te ulegają powiększeniu, a ich środek ulega nekrotyzacji. Mogą pokrywać całe rośliny i powodować spadek jakości roślin.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 65-79 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji drobna plamistość kukurydzy. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw drobna plamistość kukurydzy. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Wśród fungicydów zawierających jako substancję czynną azoksystrobinę, (azoksystrobina i propikonazol), który należy stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy rozwoju źdźbła (wydłużania pędu) do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), (piraklostrobina i epoksykonazol) od fazy trzeciego kolanka do pełni fazy kwitnienia.

 

Data publikacji: 20.08.2018

Roślina: Burak cukrowy (Chwościk buraka)

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, występuje porażenie przez chwościka. Plantacje  są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę, lecz w wyniku suszy środki przestały działać i odrastają chwasty. Na plantacjach występują objawy braku wody , buraki mają słaby wzrost zwłaszcza na słabszych stanowiskach.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 120C do 34oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 94%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 1,2 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 10 do 20 C. Wystąpiło porażenie przez chwościka, wystąpiła konieczność walki z chwościkiem. Na niektórych plantacjach wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony po raz trzeci.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby, cały plon cukru zbiera się w okresie letnim w liściach, na jesień cukier przenosi się do korzenia.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez cały tydzień. Skala BBCH faza rozwojowa buraka jest na poziomie 40-45 BBCH.

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, lecz istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Apelujemy o zwracanie uwagi na stan plantacji, chwościk to bardzo groźna choroba. Decydując się na zabieg ochrony preparatem z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Data publikacji: 20.08.2018

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

 Na niektórych plantacjach wystąpiło zachwaszczenie plantacji, na małych plantacjach kilku arowych, duże plantacje są zapobiegawczo chronione. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 120C do 340C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 28% do 94%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 1,2 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 10 do 20 C.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%.Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 92- 94 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Wykresy

Zmodyfikowano: 31.08.2018