Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-25 Świnobród

Data publikacji: 18.06.2018 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Na niektórych plantacjach wystąpiło zachwaszczenie plantacji, na małych plantacjach kilku arowych, duże plantacje są zapobiegawczo chronione. Na większości plantacji ziemniaki są w pełni kwitnienia, ziemniaki spod osłon już są kopane. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 290C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 97%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 0 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 9 do 21.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 70- 79 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-250C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

Roślina: Septorioza zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji, na większości plantacji ziarno zaczyna nabierać,  jest w fazie mlecznej. Nie widać pojawienia się septoriozy zboża . Objawy pojawiają się po opadach deszczu, w minionym tygodniu nie było żadnych opadów więc nie było ryzyka pojawienia się septoriozy. Większość plantacji była opryskana na choroby grzybowe. Faza rozwojowa na dany moment jest w fazie mlecznej. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji, jesienna ochrona przeciw chwastom została wykonana poprawnie. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 290C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 97%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 0 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 9 do 21.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Nie wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 59-65  BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcją septoriozy i było na poziomie 0% Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie. Na plantacjach wymagających intensywnej ochrony stosuje się wraz z triazolami, chlorotalonil oraz  azoksystrobiny.

 

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji rzepaku jest w dobrej kondycji pojawia się na wierzchu mak i rumian. Na większości plantacji łuszczyny zmieniają kolor z zielonego na żółty. Rośliny nie są porażone przez choroby, na większości plantacji ziarno zmienia kolor z zielonego na czarny. Zbiory będą przyśpieszone, pod koniec czerwca zaczną się zbiory. Wystąpiło porażenie przez pryszczarka, łuszczyny żółkną i otwierają się. W minionym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 290C, wilgotność powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 97%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 0 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 9 do 21.

Zagrożenia:

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest na szyjce korzeniowej, bo w to miejsce wrasta grzybnia, która jesienią porażała liście rzepaku. Grzyb z blaszki liściowej przerastały do nerwów liści, a następnie do ogonka liściowego i w ten sposób na szyjce korzeniowej zachodziła infekcja przez grzyb, który pierwotnie porażał liście. Na szyjce korzeniowej obecność grzyba objawia się początkowo w postaci brązowej lub brunatnej plamy obejmujący część lub cały obwód szyjki korzeniowej, po krótkim czasie, gdy zabraknie ochrony chemicznej w tym miejscu pojawia się mokra zgnilizna i widoczna jest erozja szyjki korzeniowej. Z czasem zmienione chorobowo miejsce zasycha, tkanki w wyniku rozwoju grzyba ulegają destrukcji, murszeją, na powierzchni plam pojawiać się mogą owocniki grzyba w postaci małych kulistych owocników — piknidiów. Przepływ wody, składników pokarmowych jest silnie utrudniony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 68-73 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji suchą zgnilizną kapustnych. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw suchą zgnilizną kapustnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-25 0C.

 

Roślina: Kukurydza (antraknoza kukurydzy)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Rośliny nie są porażone przez choroby, występują oznaki braku składników pokarmowych. W minionym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 290C, wilgotność powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 97%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 0 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 9 do 21.

 

Zagrożenia:

Drobna plamistość kukurydzy (antraknoza kukurydzy)

Choroba ta wywoływana jest przez grzyba Aureobasidium zeae i przenoszona jest przez resztki pożniwne kukurydzy. Do infekcji dochodzi na wilgotnych liściach, ponieważ zakażeniom sprzyja deszczowa pogoda lub długo utrzymująca się rosa. Objawia się poprzez drobne, chlorotyczne plamki pojawiające się na liściach. Plamy te ulegają powiększeniu, a ich środek ulega nekrotyzacji. Mogą pokrywać całe rośliny i powodować spadek jakości roślin.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 39-50 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji drobna plamistość kukurydzy. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw drobna plamistość kukurydzy. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-25 0C. Wśród fungicydów zawierających jako substancję czynną azoksystrobinę , (azoksystrobina i propikonazol), który należy stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy rozwoju źdźbła (wydłużania pędu) do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), (piraklostrobina i epoksykonazol) od fazy trzeciego kolanka do pełni fazy kwitnienia

 

Roślina: Burak cukrowy (Chwościk buraka)

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka ma od 7 do 12 liści. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia. Na plantacjach występują objawy braku wody, buraki mają słaby wzrost.
Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 100C do 29oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 97%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 0 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 9 do 21 C. Nie wystąpiło porażenie przez żadne choroby.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu nie wystąpiło przez cały tydzień,. Skala BBCH faza rozwojowa buraka jest na poziomie 27-35 BBCH.
Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, nie istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Apelujemy o zwracanie uwagi na stan plantacji, chwościk to bardzo groźna choroba. Decydując się na zabieg ochrony preparatem z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

 

 

 

Zmodyfikowano: 03.07.2018