Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-24 Piotrowice

Data publikacji:13.06.2018

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Roślina: zboża

 Zboża ozime i jare przesuszone przez długotrwały brak opadów i wysokie temperatury

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu- 9i12 czerwca w sumie 14,8 mm,  wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 37 % temperatury minimalne 6,7oC, maksymalne 23-30,3oC.  Prędkość wiatru do 7,6 m/s, występowały silniejsze porywy wiatru w czasie opadów.

Zagrożenia: Septorioza plew

Objawy chorobowe mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym rośliny. Sprawca septoriozy plew przyczynia się do powstawania na liściach siewek żółtozielonych, później brunatnych plam, które przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Pojawiające się przebarwienia mają zazwyczaj chlorotyczną obwódkę. Wraz z rozwojem choroby plamy stają się jasnobrunatne, zlewają się i mogą obejmować również pochwy liściowe. Silne porażenie liści możemy zaobserwować dopiero w czerwcu i lipcu. Silnie porażone liście zasychają i przedwcześnie zamierają. Na powierzchni plam pojawiają się nieregularnie ułożone czarne punkty, zwane piknidiami. Są to owocniki stadium konidialnego grzyba, z których w czasie wilgotnej pogody wydostają się bladoróżowe kropelki kleistej cieczy. Objawy na liściach można łatwo pomylić z objawami septoriozy paskowanej liści pszenicy (plamy są jaśniejsze i  prostokątne, piknidia są rozmieszczone regularnie, w rzędach) i brunatnej plamistości liści (plamy są żółtawe z brunatnym punktem lub pierścieniem w środku). Z porażonych liści patogen przenosi się na kłosy i dokonuje zakażenia plew (septorioza plew pszenicy).

Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymywanie się zwilżenia liści przez 3-6 godzin przy temperaturze 20-24 stopnie C. Okres inkubacji choroby 7-14 dni. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po obserwacji plantacji.

Ze względu na długi okres inkubacji, czyli rozwoju bezobjawowego, septorioza plew jest chorobą podstępną. Grzyba nie widzimy, a tymczasem rozbudowuje on niedostrzegalnie swoją grzybnię w tkankach wewnętrznych liści. Dopiero ukazujące się z opóźnieniem 10-12 dni nekrozy wskazują na porażenie przez grzyb.

Podczas opadów wystąpiło duże ryzyko infekcji 16 i 17 czerwca, po tym terminie ryzyko zmalało.

Zalecenia:

Zapobieganie chorobie polega na:

dokładnym przyorywaniu resztek pożniwnych oraz niszczeniu samosiewów;

 -stosowaniu płodozmianu

 - ograniczenie nadmiernego udziału zbóż; przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki

 - stosowanie optymalnej ilości wysiewu w zależności od typu odmiany, warunków siedliskowych i terminu siewu;

-uprawianiu odmian o podwyższonej odporności, wcześnie dojrzewających i o niezbyt krótkiej słomie;

-stosowaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego;

-przy korzystaniu z własnego materiału siewnego zaprawianiu go fungicydami o działaniu wgłębnym i systemicznym - eliminacja źródeł infekcji;

obserwacji wystąpienia objawów choroby na liściach już od BBCH 37(ukazanie się ostatniego liścia).

Obok ograniczania czynników sprzyjających rozwojowi choroby metodą agrotechniczną i hodowlaną konieczne jest chemiczne zwalczanie. Oprysk przy użyciu fungicydów trzeba wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów na kłosach. Natomiast w wypadku rozwoju infekcji na liściach, po przekroczeniu podanych wartości progu ekonomicznej szkodliwości:

w fazie strzelania w źdźbło - 20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami;

w fazie początku kłoszenia - 10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami;

w fazie pełni kłoszenia - 1 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego. 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Roślina: ziemniak

Ziemniaki w fazie kwitnienia w zależności od odmiany, wczesne rozpoczęte zbiory
W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu- 9i12 czerwca w sumie 14,8 mm,  wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 37 % temperatury minimalne 6,7oC, maksymalne 23-30,3oC.  Prędkość wiatru do 7,6 m/s, występowały silniejsze porywy wiatru w czasie opadów.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu, utrzymuje się wysoka temperatura- ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka utrzymuje na wysokim poziomie.

Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18oC. 

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

 Zaobserwowano występowanie stonki ziemniaczanej w różnym nasileniu.

Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości tj. Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie. Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

 

Zmodyfikowano: 11.07.2018