Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-19 Świnobród

Data publikacji: 07.05.2018 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                       
Na niektórych plantacjach wystąpiło zachwaszczenie plantacji. Już zakończono sadzenie ziemniaków. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 50C do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 31% do 93%.

Zagrożenia:
W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później.

Zalecenia:
Faza rozwojowa na obecną chwilę to 0-19 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka.

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród
Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacje burków mają od 4 do 6 liści. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia. Na plantacjach występują objawy braku wody, buraki mają słaby wzrost.
Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 50C do 27oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 31% do 91%. Nie wystąpiło porażenie przez żadne choroby.

Zagrożenia:
W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecenia:
Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu nie wystąpiło przez cały tydzień. Faza rozwojowa wg BBCH jest na poziomie 10-19 BBCH.
Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Należy zwracać uwagę na stan plantacji, ponieważ chwościk to bardzo groźna choroba.

 

Roślina: Septorioza zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                 
Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji, na niektórych odmianach pszenice zaczynają się wykłaszać, kłosy wychodzą z pochewki liściowej, nie występują objawy septoriozy zbóż. Plantacje pszenicy były chronione przeciwko chorobom grzybowym. Faza rozwojowa na dany moment to początek fazy kłoszenia, koniec fazy krzewienia. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji, jesienna ochrona przeciw chwastom została wykonana poprawnie. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 50C do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 31% do 94%.

Zagrożenia:
W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Przez cały tydzień nie pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 0%. Nie wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:
Faza rozwojowa na obecną chwilę to 32-37 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcją septoriozy. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie.

 

 

Zmodyfikowano: 10.05.2018