Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-12 Piotrowice

Data publikacji: 20.03.2018

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :
Analizując sytuację pogodową w czasie miesięcy zimowych tj. styczeń, luty, marzec.
Styczeń ciepły ze średnią temperaturą 2,9oC , maksymalną 11oC, minimalną -5,8oC, suma opadów 24,6 mm,
W lutym temperatury prawie cały miesiąc ujemne, maksymalna 7,8oC, minimalna -14,5oC pod koniec miesiąca, przy braku opadów śniegu i deszczu, suma opadów wynosiła 4,6 mm,
W marcu na początku duży mróz nocą bez okrywy śnieżnej do -15,6oC, potem ocieplenie i w ostatnich dniach znowu duże spadki temperatur ale już z okrywą śnieżną.

Fazy zbóż są znacznie zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z terminu siewu. Plantacje założone w optymalnym terminie siewu, są w fazie pełni krzewienia, dlatego nie powinno być problemu z ich przezimowaniem. Na plantacjach zasianych późno zboża są w fazie jednego do kilku liści.

Zagrożenia:
Najmniej pewne są losy zbóż, które mają 2–3 liście. Rośliny w tej fazie rozwojowej są bardzo narażone na wymarznięcie. Trzeba pamiętać, że rośliny w fazie 2–4 liści uznawane są za niedojrzałe fizjologiczne do przezimowania. Związane jest to z brakiem zgromadzonych substancji odżywczych. Rośliny w fazie szpilkowania korzystają z zapasów, które znajdują się w ziarniakach, a te, które są w fazie krzewienia, odłożyły zapasy w węźle krzewienia. Zatem wiele zależy od fazy rozwojowej oraz przebiegu pogody.

Występujące w ostatnim czasie mrozy uszkodziły liście zbóż, po ociepleniu plantację się zazieleniły, ale znowu nastąpiło ochłodzenie i duże mrozy. Na szczęście spadł śnieg który ochronił zboże. Straty będzie można ocenić dopiero po ruszeniu wegetacji.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Zmodyfikowano: 10.05.2018