Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Stacja meteorologiczna w Świnobrodzie

 • Raport ze stacji - 20 marca 2018 r.

 

 • Raport ze stacji - 9 styczniaa 2018 r.

 

 

 

 

 

 • Raport ze stacji - 4 grudnia 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Rolnicy skończyli już zbiór ziemniaków. Występowało zachwaszczenie plantacji, co utrudniało kopanie ziemniaków. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od -2,50C do 60C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 70% do 96%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Nie było konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka.

 

 

 • Raport ze stacji - 27 listopada 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy kończą już kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, co utrudnia kopanie ziemniaków. Wszystkie łęty są już zaschnięte. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 130C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 65% do 98%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Nie było konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka a więc nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony chemicznej.

 

 • Raport ze stacji - 20 listopada 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy kończą już kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, co utrudnia kopanie ziemniaków, wszystkie łęty są już zaschnięte. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00C do 90C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 69% do 96%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 13.11.17r nie wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 0 Fry. Z tendencją stałą, w dniu 20.11.17r próg zagrożenia wynosił 0 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było znaczne i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-250C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 13 listopada 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy kończą już kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, co utrudnia kopanie ziemniaków, wszystkie łęty są już zaschnięte. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 20C do 110C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 69% do 97%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 06.11 nie wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 0 Fry. Z tendencją stałą, w dniu 14.11 próg zagrożenia wynosił 0 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było znaczne i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 30 października 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy kończą już kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 2,5 0C do 110C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 60% do 92%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 30.10 wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 2 Fry. z tendencją stałą, w dniu 03.11 próg zagrożenia wynosił 0 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne i była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 16 października 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy zaczynają kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 4 0C do 230C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 57% do 95%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 09.10 wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 20 Fry. Z tendencją stałą, w dniu 16.10 próg zagrożenia wynosił 19 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne i była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 95-97 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 

 • Raport ze stacji - 13 października 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy zaczynają kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 5 0C do 180C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 57% do 95%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 06.10 wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 20 Fry. Z tendencją stałą, w dniu 14.10 próg zagrożenia wynosił 20 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne i była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 95-97 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 02 października 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy zaczynają kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 30C do 200C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 100%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 23.09.17r wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 22 Fry. z tendencją stałą, w dniu 30.09 próg zagrożenia wynosił 22 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne i była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 92-95 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. W zależności od warunków meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 • Raport ze stacji - 25 września 2017 r.

Roślina: Ziemniak

Choroba: Zaraza Ziemniaka

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach są już dojrzałe, wciąż narastają bulwy. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 9 0C do 150C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 60% do 100%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności powyżej 75% (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 18.09 wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 10 Fry. Z tendencją wzrostową, w dniu 20.09.17r próg zagrożenia wynosił11 Fry. Następnie próg zagrożenia wzrósł do 22 Fry i w dniu 22.09 został na stałym poziomie 22 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne i była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 91-96 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Należy obserwować uprawę i w razie konieczności zastosować zabiegi ochronne przeciw zarazie ziemniaka. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 18 września 2017 r.

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        
Stan plantacji ziemniaka jest w dobrej kondycji. Bulwy w kopcach zaczynają dojrzewać, wciąż narastają bulwy. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej, występują plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 8 0C do 200C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 19% do 99%

Zagrożenia:
W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50% Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 11.09.17r. wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 10 Fry. Z tendencją malejącą, w dniu 12.09.17r. próg zagrożenia wynosił 0 Fry. Następnie próg zagrożenia spadł do 0 Fry i w dniu 16.09.17 r. wzrósł do  5 Fry z tendencją stałą. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było znaczne i  nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:
Faza rozwojowa na obecną chwilę to 90-94 BBCH. W minionym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).
 

 • Raport ze stacji - 11 wrsześnia 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka w dobrej kondycji, jest w dalszym ciągu w fazie narastania bulw. Bulwy w kopcach zaczynają dojrzewać. Występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej. Zdarzają się plantacje z porażeniem zarazą ziemniaka. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 10 0C do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 25% do 98%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18OC. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 04.09.17r. wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 31 Fry - z tendencją wzrostową do 32 Fry w dniu 10.09.17 r. Zagrożenie zarazą ziemniaka było znaczne co wiąże się z koniecznością zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 84-88 BBCH. W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka a więc wystąpiła konieczność zastosowania zabiegów ochronnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 31 lipca 2017 r.

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, bez oznak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła rzędy, nabiera w korzenie spichrzowe. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 120C do 33oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 44% do 99%. Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: 24.07 wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 5 pkt. , do dnia 25.07 ryzyko było na stałym poziomie 5 pkt., następnie spadło do 0 pkt.  W dniach 26-28.07 ryzyko wynosiło nadal 5 pkt. Następnie w dniach 28-30.07 wyniosło 4 pkt. i od dnia 30.07.17r spadło do 0 pkt.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez cały tydzień - jest duże prawdopodobieństwo porażenia przez chwościka. Faza rozwojowa buraka w skali BBCH to 46-47.

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Decydując się na zabieg ochrony preparatem z grupy np. dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Roślina: Zaraza Ziemniaka

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Stan plantacji ziemniaka w dobrej kondycji, jest teraz w fazie tworzenia się jagód. Bulwy w kopcach zaczynają dojrzewać, tworzy się gruba skórka, wciąż narastają bulwy. Nie występuje zachwaszczenie plantacji, brak występowania stonki ziemniaczanej. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 12 0C do 330C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 44% do 99%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18oC. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 24.07 wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 29 Fry. Z tendencją  wzrostową, w dniu 28.07 próg zagrożenia występował na poziomie 36 Fry, następnie zagrożenie zaczęło spadać i 29.07 spadł do 0 Fry. Obecnie nie występuje zagrożenie zarazą ziemniaka.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 79-80 BBCH. W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka od 24.07 do 28.07. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

 • Raport ze stacji - 17 lipca 2017

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród                                                                      

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji. Ziarno zaczyna dojrzewać, a cała roślina zaczyna zasychać przybierając żółtą barwę. Faza rozwojowa na dany moment to wg skali BBCH 60 - dojrzewa ziarno. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 300C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 99%.

Zagrożenia:

W dniach 10.07 i 12.07 pojawiło się ryzyko infekcji na wysokim poziomie. Septorioza najczęściej występuje na liściach, najczęściej po opadach deszczu, a jej objawami są żółte pasy na liściach przechodzące w brązowe wstęgi.

Zalecenia:

W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcją septoriozy. Nie ma konieczności stosowania ochrony przeciw septoriozie, ponieważ całe rośliny już zasychają, zaczyna się dojrzewanie ziarna - niektóre ziarniaki są już twarde.

 

Roślina: burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła rzędy. Skala BBCH faza rozwojowa buraka 46-47 BBCH. Plantacje nie są zachwaszczone. Miejscami występują objawy braku wody.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 100C do 30oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 99%.

Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: dnia 10.07 wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 6 pkt., do dnia 13.07 ryzyko było na stałym poziomie 6 pkt.  W dniach 14-15.07 ryzyko wzrosło do 1 pkt. - następnie spadło do 0 pkt.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Objawy chorobowe pojawiają się najczęściej po deszczu i właśnie wtedy występuje największe ryzyko infekcji.

Zalecenia:

Prawdopodobieństwo porażenia przez chwościka w ubiegłym tygodniu mieściło się w skali od 1 do 6 pk. Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka. Należy przeprowadzić lustrację i niewykluczone, że zaistnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Chwościk to bardzo groźna choroba, więc nie bagatelizujmy pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby wykonania zabiegu zastosować środki dwuskładnikowe, zawierające piraklostrobinę i epoksykonazol.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

-  Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

-  Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

-  Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

- Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

-  Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 10 lipca 2017

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród                                                                      

Stan zboża na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji. Ziarno zaczyna dojrzewać, a cała roślina zaczyna zasychać przybierając żółtą barwę. Faza rozwojowa na dany moment to początek dojrzałości - zaczyna dojrzewać ziarno. Wg skali BBCH 58-59. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 300C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 99%.

Zagrożenia:

W dniu 07.07 pojawiło się krótkotrwałe ryzyko infekcji septoriozą na poziomie 100%. Septorioza najczęściej występuje po opadach deszczu na liściach a jej objawami są żółte pasy na liściach przechodzące w brązowe wstęgi.

Zalecenia:

W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcją septoriozy, jednakże trwało kilka godzin, w związku z czym nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony chemicznej.

 

Roślina: burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła rzędy. Skala BBCH faza rozwojowa buraka 45-46 BBCH. Plantacje nie są zachwaszczone. Miejscami występują objawy braku wody.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 100C do 30oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 99%. Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: dnia 5.07 wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 2 pk., w dniu 6.07 ryzyko wzrosło do 4 pk., natomiast w dniach 7-9.07 ryzyko wzrosło do 6 pk. po czym 9-10.07 spadło do 5 pkt.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Objawy chorobowe pojawiają się najczęściej po deszczu i właśnie wtedy występuje największe ryzyko infekcji.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez cały tydzień. Jest duże prawdopodobieństwo porażenia przez chwościka i może zaistnieć potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Należy przeprowadzać lustracje upraw. Decydując się na zabieg ochrony można zastosować np. preparat dwuskładnikowy zawierający piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

 • Raport ze stacji - 03 lipca 2017

 

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

Stan zbóż na wielu plantacjach jest w dobrej kondycji. Zdarzają się miejsca, gdzie od spodu i na liściach flagowych pojawiają się przebarwienia. Faza rozwojowa na dany moment jest koniec fazy mlecznej - zaczyna dojrzewać ziarno. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 52-53 BBCH. Nie występuje zachwaszczenie w plantacji. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 120C do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 50% do 100%. Dnia 27.06 wystąpiły duże opady deszczu i wyniosły 7mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach. Na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Dnia 27-28.06 pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 100%.Wystąpiła konieczność zastosowania chemicznej ochrony.

Zalecenia:

W minionym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcją septoriozy. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw septoriozie. W razie konieczności zastosowania chemicznej ochrony należy zastosować środki z grupy triazoli - propikonazol i cyprokonazol.

 

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości: Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji - brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakryła rzędy. Wg skali BBCH burak znajduje się w fazie rozwojowej 40-41. Plantacje nie są zachwaszczone - opryski były zastosowane w porę. Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 150C do 25oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 50% do 100%. Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: w dniach 26,27.06 wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 2 pk. , w dniach 28,29.06 ryzyko wzrosło do 6 pk. po czym 30.06 i 01.07 zmalało do 2 pk. Następnie od 1-03.07 ryzyko zagrożenia kształtowało się na poziomie 3/4pkt.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Choroba pojawia się najczęściej po opadach deszczu i właśnie wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy choroba pojawi się na liściach powoduje nieodwracalne zmiany, dlatego też pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez cały tydzień i mieściło się w skali od 2 do 4 pk. Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka i istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Mimo zbliżających się prac przed żniwnych należy pamiętać o częstych lustracjach uprawy. Jeśli będzie istniała potrzeba wykonania zabiegu można zastosować zabieg ochrony np. preparatem dwuskładnikowym zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

-  Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

-  Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

-  Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

- Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

-  Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji -  23-26 czerwca 2017

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakrywa rzędy. Faza rozwojowa 36-37, wg skali BBCH. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia.

Temperatura w minionych dniach mieściła się w przedziale od 10 oC do 30 oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 90%. Ryzyko wystąpienia infekcji utrzymywało się na stałym poziomie 2 pk.

Zagrożenia:

W minionych dniach wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Choroba pojawia się najczęściej po deszczu i to właśnie wtedy występuje największe ryzyko infekcji.

Zalecenia:

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka.  Istnieje duże prawdopodobieństwo porażenia przez chwościka - 2 do 4 pk.. Należy przeprowadzać lustrację upraw, gdyż chwościk to bardzo groźna choroba, i w razie potrzeby wykonać zabieg ochronny. Zalecane są preparaty dwuskładnikowe zawierające piraklostrobinę i epoksykonazol.

 

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Kondycja roślin jest na zadawalającym poziomie, ponieważ większość plantacji była chroniona przed septoriozą. Faza rozwojowa na dany moment to koniec kłoszenia. Nie występuje zachwaszczenie plantacji, ponieważ większość rolników stosowała ochronę jesienią - na niektórych plantacjach istniała konieczność poprawiania wiosną. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100C do 300C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 90%. Wystąpiły niewielkie ilości opadu deszczu 23.06 na poziomie 0,6 mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach – na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Dnia 23.06 pojawiło się niebezpieczeństwo infekcji na poziomie 50%.

Zalecenia:

Na plantacjach w najbliższych dniach może wystąpić septorioza, co związane jest z wystąpieniem krótkotrwałego opadu deszczu. Brak konieczności stosowania ochrony przeciw septoriozie. Zalecane częste lustracje upraw.

 

 • Raport ze stacji -  17-22 czerwca 2017

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji - brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakrywa rzędy a wg skali BBCH buraka jest w fazie 36-37. Plantacje nie są zachwaszczone.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 100 do 32oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40 do 90%. Ryzyko wystąpienia infekcji nastąpiło w dniach 18-20.06 na poziomie 4 pk. W dniach 20-21.06 ryzyko kształtowało się na poziomie 1 pk. W następnych dniach ryzyko infekcji wzrosło do 3 pk.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści. Najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które z czasem zasychają. Największe ryzyko infekcji przez chwościka buraka pojawia się po opadach deszczu.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez 5 dni, a więc istnieje prawdopodobieństwo porażenia przez chwościka.

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że było duże ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi.

 

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Kondycja roślin jest w dobrym stanie, ponieważ większość upraw była chroniona fungicydowo. Rośliny znajdują się w fazie końca kłoszenia. Nie występuje zachwaszczenie plantacji, ponieważ większość rolników stosowała ochronę jesienią. Na niektórych plantacjach istniała konieczność poprawiania zabiegu herbicydowego wiosną. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 100 do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 90%. 16.06 wystąpiły niewielkie ilości opadu deszczu na poziomie 1,8 mm, natomiast 17.06 - 0,5mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach. Na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Dnia 16.06 pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 60%, taki sam przypadek wystąpił 17 i 18.06, gdzie poziom infekcji wystąpił na poziomie 100%.

Zalecenia:

W minionych dniach wystąpiło trzykrotne wystąpienie ryzyka infekcji. Poziom infekcji przekroczył 100%. Jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia septoriozą. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 49-51 w skali BBCH. Na plantacjach w najbliższych dniach mogą pojawić się objawy choroby. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia septoriozy należy wykonać oprysk środkiem chlorothalonil, propikonazol, tebukonazol.

 

 • Raport ze stacji -  7-16 czerwca 2017

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji - brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka zakrywa rzędy. Faza rozwojowa buraka wg skali BBCH: 36-37. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę, więc zachwaszczenie nie występuje.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 10 0 c do 26o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 90%. Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się następująco: od 9 do 10.06 wystąpiło ryzyko infekcji na poziomie 4 pk., w dniach 10-11.06 ryzyko zmniejszyło się do 1 pk.  W dniach 11-12.06 ryzyko wzrosło do 2 pk. a następnie przez kilka dni ryzyko infekcji spadło do zera. Ponowne ryzyko infekcji wystąpiło 15.06 i wzrosło do 4 pk.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Choroba pojawia się najczęściej po deszczu i właśnie wtedy występuje największe ryzyko infekcji.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez 4 dni lecz nie było zbyt duże. Mieściło się w skali od 1 do 4 pk., z tendencją malejącą.

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyka wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, więc nie było potrzeby zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi.

 

Roślina: Septorioza zbóż

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród:

Kondycja roślin jest na zadawalającym poziomie, ponieważ uprawa była chroniona przed septoriozą. Zboża znajdują się w fazie rozwojowej 49-51. Nie występuje zachwaszczenie uprawy, ponieważ większość rolników stosowała ochronę jesienią, na niektórych plantacjach istniała konieczność poprawiania wiosną. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 10 0C do 250C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 40% do 90%. Wystąpiły niewielkie ilości opadu deszczu 10.06 na poziomie 1mm, 12.06 - 0,5mm i 16.06 - około 1,8 mm.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji septoriozą. Septorioza występuje na liściach na brzegach pojawiają się żółte pasy przechodzące w brązowe wstęgi. Septorioza pojawia się najczęściej po wystąpieniu deszczu. Dnia 10.06 pojawiło się ryzyko infekcji na poziomie 60%, taka sama sytuacja wystąpiła 16.06.

Zalecenia:

W minionych dniach wystąpiło dwukrotne wystąpienie ryzyka infekcji. Poziom infekcji przekroczył 60%, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia septoriozą. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia septoriozy należy wykonać oprysk preparatami opartych na substancjach: chlorotalonil, propikonazol, tebukonazol.

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia

 

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin

 1.  Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:
 2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 3. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 4. Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 5. Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 6. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 7. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

 • Raport ze stacji - 1-6 czerwca 2017

Wystąpienie infekcji chwościka buraka
W dniach 3-6.06 wystąpiło ryzyko infekcji chwościkiem buraka.
Do 07.06 ryzyko wystąpienia infekcji było na poziomie 5. W tych dniach temperatura powietrza wahała się od 12oC do 26oC, natomiast wilgotność względna powietrza utrzymywała się na poziomie od 40% do 90%.

Wystąpienie infekcji septoriozą zboża
4 oraz 6 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją septoriozy na poziomie 75%. Temperatura wynosiła od 10oC C do 25oC, a wilgotność utrzymywala się na poziomie od 40% do 90%.

Po obserwacji na niektórych odmianach zaobserwowano wystąpienie septoriozy. Objawy choroby pojawiają się na liściu flagowym i nie na całej powierzchni pola, tylko okręgami. Wierzchołki liści pszenicy zaczeły robić się brunatne.

 

 • Wykresy ze stacji - 25 września 2017

 

 • Wykresy ze stacji - 18 września 2017
 • Wykresy ze stacji - 11 września 2017

 

 

 • Wykresy ze stacji - 31 lipca 2017

 

 

 • Wykresy ze stacji - 03-10 lipca 2017

 

 • Wykresy ze stacji - 26 czerwca - 03 lipca 2017

 

 

 

 • Wykresy ze stacji - 23-26 czerwca 2017

 

 • Wykresy ze stacji - 17-22 czerwca 2017

 

 

 • Wykresy ze stacji - maj 2017

 

 

 • Wykresy ze stacji - 26 czerwca - 03 lipca 2017

 

Zmodyfikowano: 30.03.2018