Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Stacja meteorologiczna w Piotrowicach Świdnickich

 • Raport ze stacji - 20 marca 2018 r.

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Analizując sytuację pogodową w czasie miesięcy zimowych tj. styczeń, luty, marzec.

Styczeń ciepły ze średnią temperaturą 2,9oC , maksymalną 11oC, minimalną -5,8oC, suma opadów 24,6 mm,

W lutym temperatury prawie cały miesiąc ujemne, maksymalna 7,8oC, minimalna -14,5oC pod koniec miesiąca, przy braku opadów śniegu i deszczu, suma opadów wynosiła 4,6 mm,

W marcu na początku duży mróz nocą bez okrywy śnieżnej do -15,6oC, potem ocieplenie i w ostatnich dniach znowu duże spadki temperatur ale już z okrywą śnieżną.

Fazy zbóż są znacznie zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z terminu siewu. Plantacje założone w optymalnym terminie siewu, są w fazie pełni krzewienia, dlatego nie powinno być problemu z ich przezimowaniem. Na plantacjach zasianych późno zboża są w fazie jednego do kilku liści.

Zagrożenia:

Najmniej pewne są losy zbóż, które mają 2–3 liście. Rośliny w tej fazie rozwojowej są bardzo narażone na wymarznięcie. Trzeba pamiętać, że rośliny w fazie 2–4 liści uznawane są za niedojrzałe fizjologiczne do przezimowania. Związane jest to z brakiem zgromadzonych substancji odżywczych. Rośliny w fazie szpilkowania korzystają z zapasów, które znajdują się w ziarniakach, a te, które są w fazie krzewienia, odłożyły zapasy w węźle krzewienia. Zatem wiele zależy od fazy rozwojowej oraz przebiegu pogody.

Występujące w ostatnim czasie mrozy uszkodziły liście zbóż, po ociepleniu plantację się zazieleniły, ale znowu nastąpiło ochłodzenie i duże mrozy. Na szczęście spadł śnieg który ochronił zboże. Straty będzie można ocenić dopiero po ruszeniu wegetacji.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 5 stycznia 2018 r.

 

 

 • Raport ze stacji - 22 listopada 2017 r.

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Zboża ozime - rośliny w różnych fazach rozwojowych od szpilkowania do początku krzewienia, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego. W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 12,4 mm w ciągu tygodnia, opady występowały przelotnie. Wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 65% temperatury minimalne -1,2-4,90C, maksymalne 4,9-10,70C. Prędkość wiatru słaba do max 11,2 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Na zbożach wcześnie sianych można było zaobserwować pierwsze infekcje mączniaka oraz septoriozy paskowanej na pszenicy, zwłaszcza na starszych liściach. Długo utrzymujące się ciepło sprzyjało pojawianiu się mszyc oraz ploniarki zbożówki.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Wcześniej konieczne było zwalczanie owadów, zwłaszcza mszyc, które przenoszą choroby zagrażające uprawom szczególnie żółta karłowatość.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 7 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego. W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 12,4 mm w ciągu tygodnia, opady występowały przelotnie. Wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 65% temperatury minimalne -1,2-4,90C, maksymalne 4,9-10,70 C.  Prędkość wiatru słaba do max 11,2 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Wcześnie siane rzepaki są bardzo duże, należy obserwować ich rozwój, przy zmianach temperatur mogą być bardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 8 listopada 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 7 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego.
W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 5 mm, opady występowały przelotnie w postaci mżawki. Wilgotność wynosiła do 97 %, minimalnie 67 % temperatury minimalne 2,6-7,6 stopnia C, maksymalne 7-13,9 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba do max 8,5 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Wcześnie siane rzepaki są bardzo duże, należy obserwować ich rozwój, przy zmianach temperatur mogą być bardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 18 października 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 5 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. W minionym tygodniu nie wystąpiły opady deszczu, wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 49% temperatury minimalne 9-11,3o C, maksymalne 16,4-25,6oC. Prędkość wiatru słaba do 1,3 m/s.

Zagrożenia:

Dla upraw rzepaku w okresie jesiennym groźne są również larwy miniarki kapuścianej. Wyżerają miękisz z liści, które strefowo przybierają kolor biały. Dotychczas miniarki szczególnie nie zagrażały rzepakowi. Próg szkodliwości to 30 proc. uszkodzonych liści.

Chowacze galasówki nalatują pola rzepaku już w sierpniu. Znoszą jaja przy szyjce korzeniowej rzepaku – larwy wgryzają się w nią, po czym pojawiają się na niej charakterystyczne narośla, galasy. Czasem żerowanie tego szkodnika jest mylone z kiłą kapusty, ale łatwo to sprawdzić. W przypadku chowacza w galasach znajdziemy zawsze larwy. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na 1 m kw.

Mszyce kapuściane, podobnie jak inne gatunki mszyc, wysysają soki z roślin, osłabiając ich kondycję. Progiem szkodliwości są 2 kolonie na 1 m kw. na brzegu pola.

Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem dla rzepaku jesienią jest śmietka kapuściana. To muchówka, dlatego jej pojawienie się trudno zaobserwować. Do określenia nalotów śmietki bardzo pomocne są żółte naczynia. Progiem szkodliwości jest jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 24 godz. Muchówka śmietki nalatuje pola rzepaku przez całą jesień. Znosi jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin rzepaku lub na samych roślinach. Po kilku dniach wylęgają się larwy – żerują wewnątrz korzenia, przerywając wiązki przewodzące. Uszkodzony rzepak nie jest w stanie czerpać wody z głębszych warstw gleby.

W tym czasie równie ważna ochrona przeciw grzybowa połączona ze skracaniem rzepaku. Regulator wzrostu: zmiana pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi; zwalczanie chorób: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Pomimo wielkiego zagrożenia ze strony szkodników jesiennych atakujących plantacje rzepaku, brakuje zarejestrowanych, skutecznych i długo działających rozwiązań insektycydowych.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 • Raport ze stacji - 11 października 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie

Rzepak-rośliny w różnych fazach rozwojowych od 5 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. W minionym tygodniu wystąpiły opady deszczu codziennie w różnym nasileniu- w sumie przez tydzień stacja zanotowała 14,8mm, wilgotność wynosiła do 94 %, minimalnie 59 % temperatury minimalne 3,9-10,6 oC, maksymalne 11,8-15oC.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 15,6 m/s.

Zagrożenia:

Najszybciej atakującym uprawy szkodnikiem jest pchełka rzepakowa, która rozpoczyna żerowanie na wschodzących roślinach. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na metr bieżący rzędu rzepaku. Największym niebezpieczeństwem jest jesienne żerowanie larw w wierzchołkowej części rośliny, ponieważ wygryzają one i drążą korytarze w głównych nerwach liści, ogonkach i pędach.

W przypadku gnatarza rzepakowego próg szkodliwości to jedna larwa na jednej roślinie. Największą szkodliwością charakteryzują się larwy, żerujące na liściach. W większym nasileniu mogą zjadać całe liście, powodując gołożery. Dla upraw rzepaku w okresie jesiennym groźne są również larwy miniarki kapuścianej. Wyżerają miękisz z liści, które strefowo przybierają kolor biały. Dotychczas miniarki szczególnie nie zagrażały rzepakowi. Próg szkodliwości to 30 proc. uszkodzonych liści.

Chowacze galasówki nalatują pola rzepaku już w sierpniu. Znoszą jaja przy szyjce korzeniowej rzepaku – larwy wgryzają się w nią, po czym pojawiają się na niej charakterystyczne narośla, galasy. Czasem żerowanie tego szkodnika jest mylone z kiłą kapusty, ale łatwo to sprawdzić. W przypadku chowacza w galasach znajdziemy zawsze larwy. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na 1 m kw.

Mszyce kapuściane, podobnie jak inne gatunki mszyc, wysysają soki z roślin, osłabiając ich kondycję. Progiem szkodliwości są 2 kolonie na 1 m kw. na brzegu pola.

Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem dla rzepaku jesienią jest śmietka kapuściana. To muchówka, dlatego jej pojawienie się trudno zaobserwować. Do określenia nalotów śmietki bardzo pomocne są żółte naczynia. Progiem szkodliwości jest jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 24 godz. Muchówka śmietki nalatuje pola rzepaku przez całą jesień. Znosi jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin rzepaku lub na samych roślinach. Po kilku dniach wylęgają się larwy – żerują wewnątrz korzenia, przerywając wiązki przewodzące. Uszkodzony rzepak nie jest w stanie czerpać wody z głębszych warstw gleby. 

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Pomimo wielkiego zagrożenia ze strony szkodników jesiennych atakujących plantacje rzepaku, brakuje zarejestrowanych, skutecznych i długo działających rozwiązań insektycydowych.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 3 października 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rośliny znajdują się w różnych fazach rozwojowych od 3 do 8 liści, w zależności od terminu siewu.

W minionym tygodniu wystąpiły miejscowe opady deszczu- w sumie przez tydzień stacja zanotowała 11,2 mm, wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 44 % temperatury minimalne 5,3-10,10 C, maksymalne 13,2-200C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 10,2 m/s.

Zagrożenia:

Najszybciej atakującym uprawy szkodnikiem jest pchełka rzepakowa, która rozpoczyna żerowanie na wschodzących roślinach. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na metr bieżący rzędu rzepaku. Największym niebezpieczeństwem jest jesienne żerowanie larw w wierzchołkowej części rośliny, ponieważ wygryzają one i drążą korytarze w głównych nerwach liści, ogonkach i pędach.

W przypadku gnatarza rzepakowego próg szkodliwości to jedna larwa na jednej roślinie. Największą szkodliwością charakteryzują się larwy, żerujące na liściach. W większym nasileniu mogą zjadać całe liście, powodując gołożery. Dla upraw rzepaku w okresie jesiennym groźne są również larwy miniarki kapuścianej. Wyżerają miękisz z liści, które strefowo przybierają kolor biały. Dotychczas miniarki szczególnie nie zagrażały rzepakowi. Próg szkodliwości to 30 proc. uszkodzonych liści.

Chowacze galasówki nalatują pola rzepaku już w sierpniu. Znoszą jaja przy szyjce korzeniowej rzepaku – larwy wgryzają się w nią, po czym pojawiają się na niej charakterystyczne narośla, galasy. Czasem żerowanie tego szkodnika jest mylone z kiłą kapusty, ale łatwo to sprawdzić. W przypadku chowacza w galasach znajdziemy zawsze larwy. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na 1 m kw.

Mszyce kapuściane, podobnie jak inne gatunki mszyc, wysysają soki z roślin, osłabiając ich kondycję. Progiem szkodliwości są 2 kolonie na 1 m kw. na brzegu pola.

Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem dla rzepaku jesienią jest śmietka kapuściana. To muchówka, dlatego jej pojawienie się trudno zaobserwować. Do określenia nalotów śmietki bardzo pomocne są żółte naczynia. Progiem szkodliwości jest jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 24 godz. Muchówka śmietki nalatuje pola rzepaku przez całą jesień. Znosi jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin rzepaku lub na samych roślinach. Po kilku dniach wylęgają się larwy – żerują wewnątrz korzenia, przerywając wiązki przewodzące. Uszkodzony rzepak nie jest w stanie czerpać wody z głębszych warstw gleby. 

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.
Pomimo wielkiego zagrożenia ze strony szkodników jesiennych atakujących plantacje rzepaku, brakuje zarejestrowanych, skutecznych i długo działających rozwiązań insektycydowych.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

 • Raport ze stacji - 1 sierpnia 2017

Roślina: burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Buraki cukrowe znajdują się w fazie narastania korzeni.

W minionym tygodniu wystąpiły miejscowe opady deszczu - w sumie przez tydzień stacja zanotowała 15,8 mm, wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 42 % temperatury minimalne 11,2-19,5 stopni C, maksymalne 21,8- 32,5 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 7,6m/s, częste zachmurzenie i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.

Zagrożenia:

Plantacjom buraka zagraża chwościk buraka.

Pierwsze objawy pojawiają się na starszych liściach w postaci okrągłych brunatnych plam, otoczonych czerwoną, czerwonobrunatną lub brunatną obwódką. Plamy początkowo występują na starszych liściach, a w miarę rozwoju choroby atakowane są też i młodsze liście. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby liczba plamek zwiększa się i zaczynają zamierać fragmenty, a następnie całe liście. 

W minionym tygodniu zagrożenie było średnie i nadal się utrzymuje się na takim poziomie. Przy wysokich temperaturach i wilgotności choroba będzie się rozwijać.

Zalecenia:

Infekcjom i rozwojowi choroby sprzyjają wysoka wilgotność powietrza i temperatury powyżej 25 stopni C. Zabiegi wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. Próg szkodliwości stwierdzenie na obrzeżach pól 5% porażonych roślin ze średnio 10 plamami. Jeżeli występują warunki sprzyjające rozwojowi choroby zabieg można powtórzyć z zachowaniem okresu karencji.

 

 • Raport ze stacji - 18 lipca 2017

Roślina: ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Ziemniaki w fazie wytwarzania nasion w zależności od odmiany.

W minionym tygodniu wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu- w sumie przez tydzień 16,4 mm, wilgotność wynosiła do 95 %, minimalnie 42 % temperatury minimalne 7,7-16,8 stopni C, maksymalne 18,6-25,3 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 9,8 m/s, częste zachmurzenie i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu, ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka nadal się utrzymuje na wysokim pozionie. Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18stopni C. 

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

 Zaobserwowano występowanie stonki ziemniaczanej w różnym nasileniu.

Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości tj. Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie. Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów.

 

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rzepak w fazie dojrzewania łuszczyn.

W minionym tygodniu wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu- w sumie przez tydzień 16,4 mm, wilgotność wynosiła do 95 %, minimalnie 42 % temperatury minimalne 7,7-16,8 stopni C, maksymalne 18,6-25,3 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 9,8 m/s, częste zachmurzenie i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.

Zagrożenia:

Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) jest równie groźna jak sucha zgnilizna kapustnych, ale występuje nie zawsze i nie we wszystkich rejonach Polski. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność i opadające płatki kwiatowe, pozostające w rozwidleniach łodyg rzepaku lub u nasady liści, gdzie tworzy się odpowiednie środowisko dla rozwoju grzyba. Na łodygach choroba powoduje jasne plamy z nalotem białej, puszystej grzybni (przy wilgotnej pogodzie), z biegiem czasu obejmujące cały jej obwód, a w środku zniszczonej łodygi tworzą się czarne skleroty, stanowiące organy przetrwalnikowe grzyba. Przy dużym nasileniu choroby rośliny rzepaku zamierają. Źródłem zakażenia jest gleba, a przetrwalniki grzyba pozostające w glebie są zdolne przeżyć ok.10 lat.

Zalecenia: Czas zabiegów minął.

Sprawcę zgnilizny twardzikowej zwalczamy, gdy rozpoczyna się kwitnienie rzepaku i gleba, w której znajdują się przetrwalniki jest wilgotna, bo wtedy z tych struktur wyrasta grzybnia i owocniki — apotecja, które mogą wytwarzać z jednego owocnika 2-30 milionów zarodników workowych, które biorą udział w porażaniu wyższych części łodyg oraz rozgałęzień i łuszczyn. Gdy zauważy się pojedyncze objawy to jest to wskazanie do wykonania zabiegu. Również opadanie płatków kwiatowych i wysoka wilgotność powietrza i gleby to wskazanie do wykonania zabiegu opryskiwania, aby zahamować rozwój sprawcy zgnilizny twardzikowej. Gdy jest sucho i gleba jest przesuszona, a nie ma roślin z początkowymi objawami wskazującymi na obecność choroby to można zabieg opóźnić i wtedy zastosowane środki grzybobójcze ograniczają sprawcę zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych i szarej pleśni. Te dwie choroby, a szczególnie czerń krzyżowych na łuszczynach, gdy nie jest ograniczana powoduje znaczne straty.

 

Roślina: burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Buraki cukrowe znajdują się w fazie narastania korzeni.

W minionym tygodniu wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu- w sumie przez tydzień 16,4 mm, wilgotność wynosiła do 95 %, minimalnie 42 % temperatury minimalne 7,7-16,8 stopni C, maksymalne 18,6-25,3 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba w porywach do 9,8 m/s, częste zachmurzenie i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.

Zagrożenia:

Plantacjom buraka zagraża chwościk buraka.

Pierwsze objawy pojawiają się na starszych liściach w postaci okrągłych brunatnych plam, otoczonych czerwoną, czerwonobrunatną lub brunatną obwódką. Plamy początkowo występują na starszych liściach, a w miarę rozwoju choroby atakowane są też i młodsze liście. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby liczba plamek zwiększa się i zaczynają zamierać fragmenty, a następnie całe liście. 

W minionym tygodniu zagrożenie było duże do 13.07, potem słabe ze względu na spadek temperatur.
 

Zalecenia:

Infekcjom i rozwojowi choroby sprzyjają wysoka wilgotność powietrza i temperatury powyżej 25 stopni C.

Zabiegi wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Próg szkodliwości stwierdzenie na obrzeżach pól 5% porażonych roślin ze średnio 10 plamami.
Jeżeli występują warunki sprzyjające rozwojowi choroby zabieg można powtórzyć z zachowaniem okresu karencji.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

 

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 

 Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

-  Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

-  Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

-  Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

-  Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

-  Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

-  Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

 

 • Raport ze stacji - 12 lipca 2017

 

Roślina: ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice Świdnickie:

Ziemniaki w fazie wytwarzania nasion w zależności od odmiany.

W ostatnich dniach wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu - w sumie przez tydzień spadło 3,2 mm, wilgotność wynosiła od 47 do 97 %, temperatury minimalne 9,4-15,8 stopni C, maksymalne 22,6-28,3 stopnia C. Prędkość wiatru słaba w porywach do 8,9m/s. Częste zachmurzenie i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu. Ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka nadal się utrzymuje na wysokim poziomie. Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18stopni C. 

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

Zaobserwowano występowanie stonki ziemniaczanej w różnym nasileniu.

Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka

 

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości tj. Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie. Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów

 

 

 

 

 

 

 

 • Raport ze stacji - 28 czerwca - 04 lipca 2017

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Pszenica ozima dojrzałość mleczna ziarna, jęczmień ozimy najbardziej zaawansowane dojrzewanie ziarna, zboża jare dojrzałość mleczna ziaren. Obserwujemy występowanie wtórnego zachwaszczenia upraw miotłą zbożową zarówno w zbożach ozimych i jarych.

W ostatnich dniach wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu. W sumie przez tydzień spadło 14,4 mm opadów, wilgotność wynosiła od 50% do 98%, temperatura minimalna 10,3-16,60C, maksymalne 16,5-27,60C. Prędkość wiatru słaba w porywach do 12,1 m/s. Silniejsze porywy wiatru występowały w czasie opadów i zwiększonych zachmurzeń.

Zagrożenia:

Objawy chorobowe mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym rośliny. Sprawca septoriozy plew przyczynia się do powstawania na liściach siewek żółtozielonych, później brunatnych plam, które przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Pojawiające się przebarwienia mają zazwyczaj chlorotyczną obwódkę. Wraz z rozwojem choroby plamy stają się jasnobrunatne, zlewają się i mogą obejmować również pochwy liściowe. Silne porażenie liści możemy zaobserwować dopiero w czerwcu i lipcu. Silnie porażone liście zasychają i przedwcześnie zamierają. Objawy na liściach można łatwo pomylić z objawami septoriozy paskowanej liści pszenicy (plamy są jaśniejsze i  prostokątne, piknidia są rozmieszczone regularnie, w rzędach) i brunatnej plamistości liści (plamy są żółtawe z brunatnym punktem lub pierścieniem w środku). Z porażonych liści patogen przenosi się na kłosy i dokonuje zakażenia plew (septorioza plew pszenicy).

Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymywanie się zwilżenia liści przez 3-6 godzin przy temperaturze 20-240C. Okres inkubacji choroby 7-14 dni. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po obserwacji plantacji. Ze względu na długi okres inkubacji, czyli rozwoju bezobjawowego, septorioza plew jest chorobą podstępną. Grzyba nie widzimy, a tymczasem rozbudowuje on niedostrzegalnie swoją grzybnię w tkankach wewnętrznych liści. Dopiero ukazujące się z opóźnieniem 10-12 dni nekrozy wskazują na porażenie przez grzyb.

Podczas opadów wystąpiło duże ryzyko infekcji 27-28 czerwca na poziomie 100%, po tym terminie ryzyko zmalało do 51% 2.06.

Zalecenia:

Zapobieganie chorobie polega na:

 • dokładnym przyorywaniu resztek pożniwnych oraz niszczeniu samosiewów;
 • stosowaniu płodozmianu,
 • ograniczenie nadmiernego udziału zbóż; przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki,
 • stosowanie optymalnej ilości wysiewu w zależności od typu odmiany, warunków siedliskowych i terminu siewu;
 • uprawianiu odmian o podwyższonej odporności, wcześnie dojrzewających i o niezbyt krótkiej słomie;
 • stosowaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego;
 • przy korzystaniu z własnego materiału siewnego zaprawianiu go fungicydami o działaniu wgłębnym i systemicznym - eliminacja źródeł infekcji;
 • obserwacji wystąpienia objawów choroby na liściach już od BBCH 37 (ukazanie się ostatniego liścia).

Obok ograniczania czynników sprzyjających rozwojowi choroby metodą agrotechniczną i hodowlaną konieczne jest chemiczne zwalczanie. Na plantacjach wymagających intensywnej ochrony stosuje się wraz z triazolami, chlorotalonil oraz  azoksystrobiny. Chlorotalonil wytwarza długotrwałą barierę ochronną przed wnikaniem patogenów w głąb liści poprzez spowolnione uwalnianie substancji. Preparaty tego typu mogą być dodatkowo wyposażone w technologię, która zabezpiecza przed spłukiwaniem substancji z powierzchni liści. Chlorotalonil wraz z azoksystrobiną pełni również funkcje dodatkowe, wpływające na zwiększenie plonu. Oprysk przy użyciu fungicydów trzeba wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów na kłosach. Natomiast w wypadku rozwoju infekcji na liściach, po przekroczeniu podanych wartości progu ekonomicznej szkodliwości:

 • w fazie strzelania w źdźbło - 20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami;
 • w fazie początku kłoszenia - 10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami;
 • w fazie pełni kłoszenia - 1 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego.
 •  

Roślina: ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice:

Ziemniaki w fazie wytwarzania nasion (w zależności od odmiany).

W ostatnich dniach wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu. W sumie przez tydzień spadło 14,4 mm deszczu, wilgotność wynosiła od 50% do 98 %, zakres temperatur wynosił od 10,3-16,60C do maksymalne 16,5-27,60C. Prędkość wiatru słaba w porywach do 12,1 m/s. W czasie opadów i zwiększonych zachmurzeń występowały silniejsze porywy wiatru.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu, ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka nadal się utrzymuje na wysokim poziomie. Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18OC. 

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

Zaobserwowano występowanie stonki ziemniaczanej w różnym nasileniu.

Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości tj. zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie. Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów

 • Raport ze stacji - 21 - 27 czerwca 2017

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice Świdnickie:

Pszenica ozima jest w fazie dojrzałości mlecznej ziarna (jęczmień ozimy najbardziej zaawansowane dojrzewanie ziarna) natomiast zboża jare w fazie nalewania ziaren. Obserwujemy występowanie wtórnego zachwaszczenia upraw miotłą zbożową zarówno w zbożach ozimych i jarych.

W ostatnich dniach wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu- 23czerwca 3,6 mm, wilgotność wynosiła do 95%, minimalnie 38%. Temperatury minimalne 11-170C, maksymalne 22-29,60C.  Prędkość wiatru do 3 m/s - występowały silniejsze porywy wiatru w czasie opadów i zwiększonych zachmurzeń.

Zagrożenia:

Podczas opadów 23 czerwca wystąpiło duże ryzyko infekcji septoriozą, Po tym terminie ryzyko zmalało.

Objawy chorobowe mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym rośliny. Sprawca septoriozy plew przyczynia się do powstawania na liściach siewek żółtozielonych, później brunatnych plam, które przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Silne porażenie liści możemy zaobserwować dopiero w czerwcu i lipcu - liście zasychają i przedwcześnie zamierają. Objawy na liściach można łatwo pomylić z objawami septoriozy paskowanej liści pszenicy (plamy są jaśniejsze i  prostokątne, piknidia są rozmieszczone regularnie, w rzędach) i brunatnej plamistości liści (plamy są żółtawe z brunatnym punktem lub pierścieniem w środku). Z porażonych liści patogen przenosi się na kłosy i dokonuje zakażenia plew (septorioza plew pszenicy).

Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymywanie się zwilżenia liści przez 3-6 godzin przy temperaturze 20-240C. Okres inkubacji choroby 7-14 dni. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po obserwacji plantacji. Ze względu na długi okres inkubacji, czyli rozwoju bezobjawowego, septorioza plew jest chorobą podstępną. Grzyba nie widzimy, a tymczasem rozbudowuje on niedostrzegalnie swoją grzybnię w tkankach wewnętrznych liści. Dopiero ukazujące się z opóźnieniem 10-12 dni nekrozy wskazują na porażenie przez grzyb.

Zalecenia:

Zapobieganie chorobie polega na:

 • dokładnym przyorywaniu resztek pożniwnych oraz niszczeniu samosiewów,
 • stosowaniu płodozmianu
 • ograniczenie nadmiernego udziału zbóż; przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki
 • stosowanie optymalnej ilości wysiewu w zależności od typu odmiany, warunków siedliskowych i terminu siewu;
 • uprawianiu odmian o podwyższonej odporności, wcześnie dojrzewających i o niezbyt krótkiej słomie;
 • stosowaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego;
 • przy korzystaniu z własnego materiału siewnego zaprawianiu go fungicydami o działaniu wgłębnym i systemicznym - eliminacja źródeł infekcji;
 • obserwacji wystąpienia objawów choroby na liściach już od BBCH 37(ukazanie się ostatniego liścia).

Obok ograniczania czynników sprzyjających rozwojowi choroby metodą agrotechniczną i hodowlaną konieczne jest chemiczne zwalczanie. Na plantacjach wymagających intensywnej ochrony stosuje się wraz z triazolami, chlorotalonil oraz azoksystrobiny. Chlorotalonil wytwarza długotrwałą barierę ochronną przed wnikaniem patogenów w głąb liści poprzez spowolnione uwalnianie substancji. Preparaty tego typu mogą być dodatkowo wyposażone w technologię, która zabezpiecza przed spłukiwaniem substancji z powierzchni liści. Chlorotalonil wraz z azoksystrobiną pełni również funkcje dodatkowe, wpływające na zwiększenie plonu.

Oprysk przy użyciu fungicydów trzeba wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów na kłosach. Natomiast w wypadku rozwoju infekcji na liściach, po przekroczeniu podanych wartości progu ekonomicznej szkodliwości:

 • w fazie strzelania w źdźbło - 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami;
 • w fazie początku kłoszenia – 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami;
 • w fazie pełni kłoszenia – 1% porażonej powierzchni liścia flagowego.

 

Roślina: ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :

Ziemniaki znajdują się w fazie kwitnienia oraz koniec kwitnienia - w zależności od odmiany.

W ostatnich dniach wystąpiły niewielkie miejscowe opady deszczu - 23czerwca 3,6 mm, wilgotność wynosiła do 95%, minimalnie 38%. Temperatury minimalne 11-170C, maksymalne 22-29,60C.  Prędkość wiatru do 3 m/s. Występowały silniejsze porywy wiatru w czasie opadów i zwiększonych zachmurzeń.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu, ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka dla odmian mało odpornych i średnio odpornych utrzymuje się na wysokim poziomie.

Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18OC. 

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

Należy monitorować występowanie stonki ziemniaczanej.

 Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka.

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości tj. Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie. Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów

 

 • Raport ze stacji - 13 - 20 czerwca 2017

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice Świdnickie:

Pszenica ozima znajduje się w fazie nalewania ziarna, jęczmień i pszenica jara w fazie końca kłoszenia.

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu: 16 czerwca - 14,4 mm, 17 czerwca- 4,2 mm, wilgotność wynosiła do 96%, minimalnie 38% temperatury minimalne 8,20C, maksymalne 13-27,80C.  Prędkość wiatru do 3 m/s. W czasie opadów 16 i 17 czerwca występowały silniejsze porywy wiatru.

Zagrożenia:

Objawy chorobowe mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym rośliny. Sprawca septoriozy plew przyczynia się do powstawania na liściach siewek żółtozielonych, później brunatnych plam, które przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Pojawiające się przebarwienia mają zazwyczaj chlorotyczną obwódkę. Wraz z rozwojem choroby plamy stają się jasnobrunatne, zlewają się i mogą obejmować również pochwy liściowe. Silne porażenie liści możemy zaobserwować dopiero w czerwcu i lipcu.

Objawy na liściach można łatwo pomylić z objawami septoriozy paskowanej liści pszenicy (plamy są jaśniejsze i  prostokątne, piknidia są rozmieszczone regularnie, w rzędach) i brunatnej plamistości liści (plamy są żółtawe z brunatnym punktem lub pierścieniem w środku). Z porażonych liści patogen przenosi się na kłosy i dokonuje zakażenia plew (septorioza plew pszenicy).

Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymywanie się zwilżenia liści przez 3-6 godzin przy temperaturze 20-240C. Okres inkubacji choroby 7-14 dni. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po obserwacji plantacji.

Ze względu na długi okres inkubacji, czyli rozwoju bezobjawowego, septorioza plew jest chorobą podstępną. Grzyba nie widzimy, a tymczasem rozbudowuje on niedostrzegalnie swoją grzybnię w tkankach wewnętrznych liści. Dopiero ukazujące się z opóźnieniem 10-12 dni nekrozy wskazują na porażenie przez grzyb.

Podczas opadów wystąpiło duże ryzyko infekcji 16 i 17 czerwca, po tym terminie ryzyko zmalało.

Zalecenia:

Zapobieganie chorobie polega na:

 • dokładnym przyorywaniu resztek pożniwnych oraz niszczeniu samosiewów,
 • stosowaniu płodozmianu, ograniczenie nadmiernego udziału zbóż
 • przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki
 • stosowanie optymalnej ilości wysiewu w zależności od typu odmiany, warunków siedliskowych i terminu siewu;
 • uprawianiu odmian o podwyższonej odporności, wcześnie dojrzewających i o niezbyt krótkiej słomie;
 • stosowaniu kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego;
 • przy korzystaniu z własnego materiału siewnego zaprawianiu go fungicydami o działaniu wgłębnym i systemicznym - eliminacja źródeł infekcji.

Obserwacji wystąpienia objawów choroby na liściach już od BBCH 37 - ukazanie się ostatniego liścia.

Obok ograniczania czynników sprzyjających rozwojowi choroby metodą agrotechniczną i hodowlaną konieczne jest chemiczne zwalczanie. Oprysk przy użyciu fungicydów trzeba wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów na kłosach. Natomiast w wypadku rozwoju infekcji na liściach, po przekroczeniu podanych wartości progu ekonomicznej szkodliwości:

 • w fazie strzelania w źdźbło - 20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami,
 • w fazie początku kłoszenia - 10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami,
 • w fazie pełni kłoszenia - 1 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego.

 

Roślina: ziemniak

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice Świdnickie:

Ziemniaki wczesne znajdują się w fazie kwitnienia. W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu: 16 czerwca - 14,4 mm, 17 czerwca - 4,2 mm, wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 38%, temperatury minimalne 8,20C, maksymalne 13-27,80C. Prędkość wiatru do 3 m/s. W czasie opadów 16 i 17 czerwca występowały silniejsze porywy wiatru.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły miejscowe opady deszczu, ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka dla odmian mało odpornych  i średnio odpornych przekroczyło poziom progowy i nadal się utrzymuje na wysokim poziomie. Rozwój choroby jest ściśle powiązany z warunkami meteorologicznymi panującymi na plantacji ziemniaka. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-18OC.

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach w przypadku upraw konwencjonalnych (polowych) spotyka się od połowy czerwca do początków lipca. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście.

Zaobserwowano występowanie stonki ziemniaczanej w różnym nasileniu.

Zalecenia:

Dobór fungicydów uzależniony jest od fazy rozwojowej roślin ziemniaka. Na początku okresu wegetacji rozwój roślin jest stosunkowo powolny, gdy zachodzi potrzeba ochrony plantacji przed P. infestans (wysoka wilgotność) można zastosować (z reguły tańsze) fungicydy o działaniu powierzchniowym lub wgłębnym. Od początku zwierania się roślin w rzędzie do momentu kwitnienia rozwój naci jest bardzo intensywny, w celu ochrony nowych przyrostów powinno się stosować preparaty o działaniu układowym, układowo-powierzchniowym lub układowo-wgłębnym. Po zakończeniu intensywnego wzrostu (po kwitnieniu) rozwój naci jest praktycznie zahamowany, można w tym momencie z powodzeniem aplikować środki ochrony roślin o działaniu wgłębnym lub powierzchniowym. Pod koniec okresu wegetacji, ostatnie 1-2 zabiegi, należy zastosować fungicydy, które charakteryzują się dobrą lub bardzo dobrą skutecznością ochrony bulw przed zarazą ziemniaka

Zaleca się łączenie zabiegów fungicydowych ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej po przekroczeniu progu szkodliwości. Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m² - w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie.

Powyżej 18°C lepiej działają insektycydy z grupy fosforoorganicznych, poniżej 20°C dobrze działa grupa pyretroidów, natomiast w dni upalne najlepiej zastosować nereitoksyny. Bez względu na temperaturę można stosować preparaty z grupy neonikotynoidów

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

 

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Wykresy ze stacji - 28 czerwca -04 lipca 2017

 

 

 

 • Wykresy ze stacji - 21-27 czerwca 2017

 

 

 

 

 • Wykresy ze stacji - 13-20 czerwca 2017

 

 

 

 

 

 • Wykresy ze stacji - 6-13 czerwca 2017

 

 

 

 

 

 

 

 • Wykresy ze stacji - maj 2017

 

 

 

 

 

Zmodyfikowano: 30.03.2018