Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Stacja meteorologiczna w Małuszynie

 • Raport ze stacji 20 marca 2018 r.

 

 • Raport ze stacji 8 stycznia 2018 r.

 

 • Raport ze stacji 17 lipca 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są obecnie w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i wiązania bulw. Odmiany bardzo wczesne przyśpieszane zeszły już z pola a odmiany późne intensywnie kwitną . Obecnie kopie się nie przyspieszane. Nadal są sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły intensywne i obfite do 5 mm/m2 opady deszczu. Ryzyko zarazy ziemniaczanej utrzymuje się na wysokim poziomie zwłaszcza dla odmian mało i średnio odpornych. Konkretnie dla obserwowanych odmian: ok. 318 jednostek dla odmiany Drop i 349 dla Vinety. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i temperatura 12-180C (takie warunki występują w nocy).

Może również wystąpić stonka ziemniaczana.

Na niektórych polach zwłaszcza na glebach ciężkich wody jest zbyt dużo i zachodzi obawa gnicia bulw.

Zalecenia:

Zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.

Lustrować plantacje.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

 

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 

 Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

-  Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

-  Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

-  Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

-  Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

-  Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 • Raport ze stacji 10 lipca 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są obecnie w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i wiązania bulw. Odmiany bardzo wczesne przyśpieszane zeszły już z pola. Obecnie kopie się nie przyspieszane. Nadal są sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły intensywne i obfite do 7 mm/m2 opady deszczu. Ryzyko zarazy ziemniaczanej utrzymuje się na wysokim poziomie zwłaszcza dla odmian mało i średnio odpornych.

Konkretnie dla obserwowanych odmian: ok. 300 jednostek dla odmiany Drop i 264 dla Vinety.

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i temperatura 12-180C (takie warunki występują w nocy).

Może również wystąpić stonka ziemniaczana.

Zalecenia:

Zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.

Lustrować plantacje.

 • Raport ze stacji - 28 czerwca - 04 lipca 2017

Roślina: Jabłoń

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są w dobrej kondycji.

Zagrożenia:

Ostatnio bardzo nieliczne zarodniki parcha jabłoni wysiały się 23.06. Przy tej intensywności wysiewu poziom infekcji był zerowy. Od tamtego czasu brak wysiewu zarodników.

Zalecenia:

Lustracje.

 

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są obecnie w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i wiązania bulw. Odmiany bardzo wczesne przyśpieszane zeszły już z pola. Obecnie kopie się nie przyspieszane. Sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zagrożenia:

W ostatnich dniach wystąpiły intensywne i obfite do 4 mm/m2 opady deszczu. Ryzyko zarazy ziemniaczanej utrzymuje się na wysokim poziomie zwłaszcza dla odmian mało i średnio odpornych. Konkretnie dla obserwowanych odmian: 235 jednostek dla odmiany Drop i 265 dla Vinety. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i temperatura 12-180C (takie warunki występują w nocy).

Zalecenia:

Należy przeprowadzać lustracje plantacji. W razie konieczności zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.


 

 • Raport ze stacji - 21-27 czerwca 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są obecnie w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i wiązania bulw. Sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zagrożenia:

Prognoza wystąpienia zarazy ziemniaczanej stopniowo narasta. Obecnie jest na wysokim poziomie zagrożenia 185 jednostek dla odmiany Drop i 215 dla Vinety.

Zalecenia:

Zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.

 

Roślina: Jabłoń

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są w dobrej kondycji.

Zagrożenia:

Bardzo nieliczne zarodniki parcha jabłoni wysiały się ponownie 23.06. Przy tej intensywności wysiewu poziom infekcji można uznać za zerowy.

Zalecenia:

Lustracje

 

 • Raport ze stacji - 14-20 czerwca 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są obecnie w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i wiązania bulw. Sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zagrożenia:

Prognoza wystąpienia zarazy ziemniaczanej od 16.06 stopniowo narasta. Po 18.06 ustabilizowała się i jest na wysokim poziomie zagrożenia 200 jednostek zarówno dla odmiany Vineta jak i Drop.

Zalecenia:

Zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.

 

Roślina: Jabłoń

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Dobry.

Zagrożenia:

Zarodniki parcha jabłoni wysiały się ponownie 16 i 17.06. nastąpiła bardzo słaba infekcja.

Zalecenia:

Lustracja.

 

 • Raport ze stacji - 7-13 czerwca 2017

Roślina: Ziemniaki

Stan uprawy dla miejscowości Małuszyn:

Rośliny są w fazie kwitnienia, w bardzo dobrej kondycji. Sporadycznie pojawia się stonka ziemniaczana. Zaraza ziemniaczana – nie wystąpiła.

Zagrożenia:

Po opadach z 9 i 10.06 model chorobowy zarazy ziemniaka dla odmiany Vineta wskazuje znaczne przekroczenie progu zagrożenia. Odmiana Drop jako odporniejsza na patogena jest na progu zagrożenia. Rośliny są obecnie w kondycji bardzo dynamicznego wzrostu z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Jest ciepło i przekropnie.

Zalecenia:

Dla Vinety zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem. Dla Dropa wystarczy zastosować profilaktycznie fungicydy o działaniu powierzchniowym, kontaktowym z propinebem, chlorotalonilem, folpetem, wodorotlenkiem lub siarczanem miedzi.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 3. Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 4. Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 5. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy.
 6. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 • Raport ze stacji - 1-6 czerwca 2017

Model chorobowy zarazy ziemniaka dla odmiany Vineta wskazuje przekroczenie progu zagrożenia. Odmiana Drop jako odporniejsza na patogena jest jeszcze pod progiem zagrożenia. Dla Vinety zaleca się zastosowanie fungicydów o działaniu wgłębnym lub wgłębnym i kontaktowym z dimetomorfem, mankozebem, fomoksatem, cymoksanilem, wanifenalatem lub fluazynamem.

Dla Dropa wystarczy zastosować profilaktycznie fungicydy o działaniu powierzchniowym, kontaktowym z propinebem, chlorotalonilem, folpetem, wodorotlenkiem lub siarczanem miedzi.

Rośliny są obecnie w kondycji bardzo dynamicznego wzrostu z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Zarodniki parcha jabłoni wysiały się 4-06 i od wczorajszego dnia nastąpiła bardzo słaba infekcja na poziomie 4,4 (słaba infekcja = do 25). Zaleca się zastosowanie zapobiegawczo preparaty zawierające Mankozeb. Na preparaty o działaniu interwencyjnym przyjdzie jeszcze czas.

 

 • Wykresy ze stacji - maj 2017

 

 

 

Zmodyfikowano: 30.03.2018