Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu bydła mlecznego

Koszty żywienia bydła to około ~70-75% kosztów produkcji. Tylko prawidłowe żywienie i utrzymanie krów umożliwia wykorzystanie ich genetycznie uwarunkowanych możliwości produkcyjnych. Jednym ze składników decydujących o wartości paszy jest białko. Ważna jest nie tylko ilość białka w paszy, ale także stopień jego degradacji w żwaczu oraz skład aminokwasowy i strawność jelitowa białka i aminokwasów przechodzących tranzytem przez żwacz.

Białko to najbardziej kosztowny komponent paszy dla zwierząt. Bezpieczeństwo białkowe jest ważnym elementem polityki gospodarczej każdego kraju. Niestety już w latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpił wzrost importu poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS), znacznie zmniejszenie powierzchni upraw roślin strączkowych (z 372 000 ha w 1989 roku do 64 000 ha w 2002 r.) i uzależnienie Polski i wielu innych krajów Unii Europejskiej (UE) od zagranicznych źródeł białka roślinnego. Dodatkowo, w 2001 roku Komisja Europejska wydała zakaz stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt, ze względu na niebezpieczeństwo przeniesienia zabójczych prionów na konsumentów. Obecność prionów była efektem stosowania mączek z chorych i padłych zwierząt. Wynikiem działania tych czynników był niedobór białka paszowego, a powstałe braki zostały uzupełnione głównie przez importowaną poekstrakcyjną śrutę sojową. Niemal 100% importowanej do Polski PŚS pochodzi z soi modyfikowanej genetycznie.

Zmodyfikowano: 04.01.2022

Ogród przydomowy

Ogród to miejsce, w którym dobrze się czujemy, odpoczywamy i spędzamy czas tak, jak chcemy. Powinien pasować do naszego temperamentu, bo kiedy myślimy o ogrodzie, każdy z nas ma przed oczami inny. Ten mały kawałek zielonego świata może być dopełnieniem części mieszkalnej. W ostatnim czasie te oazy zieleni stały się szczególnie ważne ze względu na wymuszone przebywanie w domu z powodu pandemii. Rośliny koją i poprawiają nastrój, a praca w ogrodzie daje satysfakcję.

Znajdźmy swój styl, zastanówmy się do czego ten ogród będzie wykorzystywany, zaprojektujmy go tak, by służył nam i naszym bliskim. Niektórzy lubią otwartą przestrzeń, inni kolorowe kwiaty, niektórzy chcą mieć warzywnik, a jeszcze inni piękny trawnik. Przy jego zakładaniu pod uwagę trzeba wziąć czas, który poświęcimy na pielęgnację ogrodu, styl życia jaki prowadzimy i to, czym lubimy się otaczać. Czy będziemy zbierać w nim warzywa i owoce czy tylko wypoczywać.

Zmodyfikowano: 07.12.2021

Agroliga 2021

Najskuteczniejszą metodą promowania rozwoju obszarów wiejskich jest upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego oraz dobrych wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa.Organizowanie konkursów z zakresu przedsiębiorczości należy do zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Jest też okazją do promowania rozwoju przedsiębiorczości oraz na terenach wiejskich Dolnego Śląska. Organizatorem wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Ogólnopolski etap konkursu organizują Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także – Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Zmodyfikowano: 08.11.2021

Ochrona pszenicy ozimej

Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi ogólnej produkcji rolniczej w Polsce i na świecie. W Unii Europejskiej liderami produkcji zbóż są Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska. W Europie, poza Unią, znaczącymi rynkowymi graczami są Rosja, Ukraina, Białoruś oraz Turcja.

Produkcja zbóż jest popularna także na Dolnym Śląsku. Sprzyjają jej warunki klimatyczno-glebowe, stosunkowo niska pracochłonność i prosta technologia produkcji. Ważna jest wielokierunkowość użytkowania zbóż, tradycje żywieniowe i możliwość wykorzystania ziarna na cele paszowe. Zboża są wykorzystywane w przemyśle browarniczym i gorzelniczym oraz jako odnawialny surowiec dla celów energetycznych. Na Dolnym Śląsku dominującym zbożem w uprawach jest pszenica.

Zmodyfikowano: 05.11.2021

Wykorzystanie pofermentu w rolnictwie

Działanie biogazowni rolniczych wiąże się z powstawaniem dużej ilości masy pofermentacyjnej, nazywanej też pofermentem, pulpą lub substancją pofermentacyjną. Jej ilość odpowiada w przybliżeniu masie substratów wykorzystanych w procesie fermentacji. W niektórych biogazowniach masa pofermentu może być mniejsza, jeżeli część cieczy technologicznej jest zawracana, jako woda procesowa do komór fermentacyjnych. Ilość pofermentu to nawet kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie, w zależności od wielkości biogazowni. Zagospodarowanie takiej ilości płynnej masy może być przyczyną kłopotów logistycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami, substancja pofermentacyjna jest klasyfikowana jako odpad lub jako produkt uboczny – nawóz organiczny.

Zmodyfikowano: 05.11.2021

Rośliny energetyczne (OZE)

Energia cieplna o neutralnym poziomie emisji dwutlenku węgla jest uzyskiwana z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Metod jej pozyskiwania jest kilkanaście, a wśród nich – energia geotermalna, wykorzystanie energii cieplnej słońca, siły wiatru i wody. Spalanie biomasy oraz biogazów pofermentacyjnych także kwalifikuje się, jako źródło energii nieemitujące gazów cieplarnianych. Uzyskanie biomasy jest stosunkowo proste i powszechnie dostępne. Materiał roślinny może zostać spalony, zgazowany lub nawet przekształcony w biopaliwo (etanol).
W 2019 roku biomasa, biogaz i biopaliwo stanowiły 19% udziału zainstalowanych mocy OZE w Polsce. Zajmowały też drugie miejsce (po energii wiatrowej) w rankingu popularności metod pozyskiwania energii odnawialnej. Litwa jest przykładem udanej transformacji. Dziś niemal 70% litewskiej energii cieplnej pochodzi ze spalania biomasy i biogazu.

Zmodyfikowano: 04.11.2021

Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i weterynarii, a w pewnym stopniu także w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych. Zawierają szereg dodatków, jak substancje pomocnicze, wypełniacze czy emulgatory. Efekty wykorzystywania tych substancji mogą być pozytywne, ale i negatywne. Większość pestycydów jest w mniejszym lub większym stopniu toksyczna dla innych organizmów w środowisku. Także ludzie stosujący ś.o.r. są narażeni na ekspozycję na toksyczne substancje. Niestosowanie się do zasad bezpiecznego korzystania z pestycydów grozi zatruciami, powikłaniami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

Zmodyfikowano: 04.11.2021

Higiena produkcji żywności pochodzenia roślinnego w gospodarstwie

Towary pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie muszą spełniać wymagania odbiorców. Konieczne jest także ich sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa, nie mogą przenosić zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Zgodnie z przepisami, główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Jednak w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu obrotu rynkowego żywnością muszą brać również udział rolnicy – dostawcy nieprzetworzonych lub częściowo przetworzonych surowców. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to „działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności”.

Zmodyfikowano: 25.10.2021

Zmodyfikowano: 09.07.2013