Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zachęca do przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i promowania swojej oferty edukacyjnej w ogólnopolskim systemie internetowym - na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl

 

Idea Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Idea utworzenia oraz początki funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych były możliwe dzięki projektowi "Utworzenie Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych" realizowanego w 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Celem działania Sieci jest:

1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,

2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.


Czym jest zagroda edukacyjna?

Gospodarstwo edukacyjne to takie, które działa na terenie wsi, jest prowadzone przez mieszkańca wsi i przyjmuje dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej, realizując przynajmniej dwa spośród następujących celów edukacyjnych:

 • edukację w zakresie produkcji roślinnej,
 • edukację w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • edukację w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 • edukację w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 • edukację w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Zagroda Edukacyjna należąca do sieci jest zobowiązana do posiadania zwierząt gospodarskich lub upraw rolniczych przeznaczonych do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępnianych jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie

Określa się minimalne obligatoryjne warunki techniczne dla Zagród Edukacyjnych:

 • posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,
 • udostępnienie toalet dla uczestników zajęć.

Korzyści prowadzenia edukacji w gospodarstwie

Zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno dla rolników, jak i dla szkolnictwa.

 • Dla sektora rolnego istotne jest umożliwienie spotkania z przyszłymi konsumentami, promocja produktów z gospodarstwa, odmiana codziennego życia rolnika, radość z pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.
 • Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia poprzez programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsce edukacji, poznanie wiejskiej kultury.

Warunki przystąpienia do Sieci

Udział w Sieci jest dobrowolny i bezpłatny. 

Uczestnicy Sieci uzyskują prawo do używania logo zagrody edukacyjnej, zyskują wsparcie doradcze, szkoleniowe, dostęp do poradników szkoleniowych, możliwość promocji na targach czy w mediach.


 

Aby przystąpić do OSZE należy:

 • Spełniać wymagania stawiane regulaminem Sieci,
 • Wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • Przygotować programy realizowanych zajęć,
 • Odesłać wypełnione i podpisane dokumenty, wraz z dokumentacją zdjęciową do siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na adres: ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, z dopiskiem „Zagrody edukacyjne”.

Po otrzymaniu dokumentów koordynator wojewódzki weryfikuje zgłoszenie pod względem zgodności profilu działalności edukacyjnej z zasobami gospodarstwa oraz celami Sieci oraz ustala z właścicielem zagrody termin wizyty, po odbyciu której wydaje rekomendację do Sieci. Następnie dokumenty są wysyłane do Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków. Po ich weryfikacji zagroda zostaje lub nie zostaje wpisana do Sieci. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Centrum, oferta zagrody edukacyjnej wraz ze zdjęciami trafia na stronę internetową www.zagrodaedukacyjna.pl. Uczestnicy Sieci otrzymują prawo do oznaczenia obiektu logo zagrody edukacyjnej.


Więcej informacji nt. funkcjonowania zagród edukacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl ,  m.in. w serii poradników oraz pakietach informacyjno-edukacyjnych wydanych przez CDR O/Kraków i dostępnych na stronie w wersji pdf.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy Ogólnopolskiej Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych w województwie dolnośląskim:

Agnieszka Kowalczuk-Misek
tel. 74 852 20 21, wew. 170, kom. 609 657 199
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
Kontakt e-mailagnieszka.kowalczuk
powiaty: bolesławiecki, zgorzelecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki


Katarzyna Sikora
tel. 71 339 80 21, wew. 152
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
Kontakt e-mailkatarzyna.sikora
powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, wrocławski, oławski, strzeliński, średzki

 

 

Dokumenty do pobrania:

Pobierz plik Regulamin sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody Edukacyjne”
Pobierz plik Zgłoszenie obiektu do sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody Edukacyjne”
Pobierz plik Instrukcja wypełniania kwestionariusza zgłoszenia obiektu
Pobierz plik Program zajęć edukacyjnych
Pobierz plik Logo „Zagrody Edukacyjne”
Pobierz plik Wykaz doradców uprawnionych do rekomendowania do Sieci
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 01.03.2019