Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa, zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu. Badania odmianowe realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej.

Korzyści z realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego:

  • dostarczanie informacji w celu dokonania doboru odmian do warunków danego pola w konkretnym gospodarstwie,

  • umożliwienie wykorzystania czynnika odmianowego do poprawy rentowności gospodarstwa i jakości uzyskanych plonów,

  • dobór odmiany do poziomu intensywności gospodarstwa,

  • planowania strategii rozwoju i przekształceń w rolnictwie,

  • promowania rolnictwa przyjaznego środowisku,

  • ustalania naukowych podstaw agrotechniki związanych z postępem biologicznym,

  • prognozowanie wysokości plonów,

  • ubezpieczeń upraw rolniczych.


Na stronie internetowej COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie
www.zybiszow.coboru.pl podane są wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa dolnośląskiego.


Pobierz plik Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska w 2013 r.


Zboża jare – Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego

Owacja, Lord, Syrena – ziemniaki – Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego

Zmodyfikowano: 30.10.2015