Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. w województwie dolnośląskim obowiązujące od 8 października 2018

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. w województwie dolnośląskim obowiązujące od 8 października 2018 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
 • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

 

Ceny  użytków  rolnych  obowiązujące od  8 października 2018 r.

Grunty ogółem

35 947  zł/ha

Grunty dobre

47 500 zł/ha

Grunty średnie

35 000 zł/ha

Grunty słabe

28 500 zł/ha

 

Na podstawie Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 września  2018 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w kraju w 2018 r. wynosi - 10,81 ha
 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym w 2018 r. w  województwie dolnośląskim wynosi  - 16,72 ha
Zmodyfikowano: 19.11.2018