Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów od 9 maja 2014 r.

Średnie ceny gruntów wg GUS dla województwa dolnośląskiego  obowiązujące od 9 maja  2014 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał wynoszą:

 

Grunty ogółem 30 064,00 zł/ha
Grunty dobre 39 846,00 zł/ha
Grunty średnie 27 049,00 zł/ha
Grunty słabe 22 567,00 zł/ha

 

 

  • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • Grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku w województwie dolnośląskim wynosi:  16,01 ha.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku wynosi: 10,42 ha.

 

Na podstawie www.arimr.gov.pl

Zmodyfikowano: 15.05.2014