Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Modlikowicach

Dożynki gminy Zagrodno odbyły się w niedzielę 26 sierpnia w Modlikowicach. Uroczystości składały się z dwóch części - oficjalnej i artystycznej, w których wzięły udział władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna.
Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, którą celebrowali ksiądz Bronisław Tarczyński w asyście księdza Romana Zonia z Zagrodna oraz księdza Ryszarda Pity z Olszanicy. Podczas mszy świętej starostowie dożynek - Urszula Rajczakowska i Grzegorz Giszter wręczyli chleb dożynkowy wójtowi gminy Zagrodno Mieczysławowi Słoninie.
Po zakończeniu uroczystości w Kościele, starostowie dożynek i wójt przejechali bryczkami na czele korowodu na plac obok świetlicy wiejskiej, gdzie zaprezentowano dożynkowe wieńce.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, gdzie zostały wystawione prace rękodzielnicze i ceramiczne Urszuli Sikory z Radziechowa oraz haftowane i malowane kopie obrazów sławnych malarzy Wandy i Czesława Leśniaków z Uniejowic. Doradcy udzielali porad rolnikom, którzy otrzymywali także wydawnictwa o tematyce rolniczej i wiejskiego gospodarstwa domowego.
W części artystycznej wystąpiły zespoły folklorystyczne ‒ Swojacy z Zagrodna i Macierzanka z Wojciechowa. Jedną z wielu dożynkowych atrakcji był pokaz orki w wykonaniu wójta. Popularnością cieszyły się także przejazdy bryczką. Dożynki zakończyły się zabawą ludową pod gwiazdami.

Teresa Dubicka DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.07.2013