Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Nizina Śląska i okolice Wrocławia

Nizina Śląska i Okolice Wrocławia. W obszarze tym położona jest stolica Dolnego Śląska - Wrocław, miasto o tysiącletniej historii, duży ośrodek nauki, kultury i gospodarki. Wrocław położony jest nad pięcioma rzekami: Odrą, Widawą, Ślężą, Bystrzycą i Oławą. Historyczna stolica Dolnego Śląska to miasto ponad 120 mostów, 100 kościołów, bogatych i unikalnych zbiorów muzealnych, cennych zabytków architektury i urokliwych parków z bogatym starodrzewiem i egzotyczną roślinnością. Zwiedzanie Wrocławia proponujemy zacząć od kolebki miasta - Ostrowa Tumskiego. Obecnie znajduje się tu siedem kościołów w stylu gotyckim. Najbardziej imponującym jest oczywiście Katedra pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Na jedną z katedralnych wież można wjechać windą i podziwiać z lotu ptaka piękną panoramę Wrocławia i okolic. Nie można też pominąć dwu-poziomowego, unikalnego w skali Europy kościoła św. Krzyża i św. Bartłomieja oraz wspaniałej Bazyliki Najświętszej Marii Panny „Na Piasku”. Jedną z najwspanialszych pamiątek historii przywiezioną ze Lwowa są płótna Panoramy Racławickiej, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Wędrując ulicami miasta dojdziemy do Ogrodu Botanicznego oraz liczącego około 140 lat Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Okolice Wrocławia to również piękna kraina do uprawiania turystyki rowerowej, konnej i ekologicznej. W okolicach Malczyc utworzono obszar chronionego krajobrazu Dolina Odry, a na północny zachód od Wrocławia utworzono Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Pod ochroną znalazły się tutaj duże kompleksy lasów łęgowo-olszowych, bogate gatunkowo wilgotne łąki i środowisko wodne. Występuje tu wiele cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, szczególnie bogata jest ornitofauna. Na południe od Wrocławia, w okolicy Mietkowa, na rzece Bystrzycy utworzono Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Obszary te odznaczają się bardzo wysokim poziomem różnorodności gatunkowej organizmów. Najcenniejszymi elementami parku są biocenozy leśne i fragmenty wilgotnych łąk w Skałce, Okulicach i Maniowie. Piękno krajobrazu przyrodniczego uzupełniają zabytki o bogatej przeszłości historycznej. Nie sposób pominąć tu powstałego w końcu XII wieku pierwszego na Dolnym Śląsku opactwa cystersów, wspaniałej barokowej budowli w Lubiążu.

Maryla Ślizowska

Zbytowa 64a
56-420 Bierutów

tel. 71 315 70 02


2/5
1,8km
2km
700m
12km

Urszula i Leszek Frączyk

Chrząstawa Mała, ul. Leśna 51
55-003 Czernica

tel. 71 318 96 59


5/10
500m
6km
1,5km
500m
1,5km
6km

Barbara Dubielewicz Hodowla Koni i Ośrodek Jeździecki „Amazonka”

ul. Szkolna 61, Chwałowice
55-230 Jelcz Laskowice

tel. 71 318 11 15
tel. kom. 697 222 603
www.amazonka.wroc.pl


500m
3km
500m

Ludwika Bielec

ul. Główna 3a
55-230 Jelcz Laskowice

tel. 71 381 20 61


2/6
100m
6km
6km
2km
1km
5km
1km
6km

Magdalena Cycak Hodowla Koni „Magda”

ul. Główna 31, Chwałowice
55-230 Jelcz Laskowice

tel. kom. 607 967 553


50m
2km
50m

Norbert Krasuski „Łowisko karpiowe Chwałowice”

ul. Główna 45a, Chwałowice
55-230 Jelcz Laskowice

tel. kom. 600 145 070, 507 183 788
www.chwalowice.pl
e-mail: krasuskinor@o2.pl


1/3
200m
700m
700m
700m
300m
300m
3km
1km
30km
Zmodyfikowano: 26.02.2015