Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Góry Złote i Bardzkie

Góry Złote i Bardzkie. Góry Bardzkie są wyraźnie wypiętrzonym pasmem górskim o długości 18 km, ciągnącym się od Przełęczy Srebrnej, która oddziela je od Gór Sowich, do Przełęczy Kłodzkiej, oddzielającej je od Gór Złotych. Góry Bardzkie zamykają Kotlinę Kłodzką od północy. Góry te mają bardzo ciekawą i skomplikowaną budowę geologiczną, co znajduje odzwierciedlenie w urozmaiconej rzeźbie terenu. Zbocza pocięte są licznymi, głębokimi dolinkami. Góry Złote, jedne z najdłuższych pasm górskich w Sudetach, rozciągają się szerokim 55 km łukiem od Przełęczy Kłodzkiej po dolinę rzeki Białej Lądeckiej, która oddziela je od Masywu Śnieżnika. Budowa geologiczna Gór Złotych jest złożona, występują tu skały metamorficzne, gnejsy, łupki krystaliczne, wapienie, bazalty i amfibolity. W stokach Bzowca znajduje się druga co do wielkości w Sudetach, bardzo piękna Jaskinia Radochowska. W Złotym Jarze koło Złotego Stoku wydobywano przez kilkaset lat złoto, a potem arsen. Obecnie w starych sztolniach przygotowano podziemną trasę turystyczną. W tym rejonie występują również źródła wód mineralnych. W Lądku Zdrój funkcjonuje jedno z najstarszych uzdrowisk Europy i najlepszych sanatoriów w Polsce, gdzie leczy się głównie choroby reumatyczne i układu krążenia. Dominującym akcentem części zdrojowej Lądka jest zakład przyrodoleczniczy „Wojciech” - okazała budowla, jedyna tego rodzaju w Polsce. Wewnątrz znajduje się pijalnia wód mineralnych i wybudowany w stylu łaźni tureckiej marmurowy basen z gorącą naturalną wodą. Dużą atrakcją Lądka Zdroju jest także Arboretum, gdzie dogodne warunki rozwoju znalazło ponad 250 gatunków i odmian drzew, pochodzących z całego świata.

Krystyna Skoczeń „Pod Świerkami”

Laskówka 37
57-255 Laskówka

tel. 74 817 15 54, 74 817 02 06


5/15
100 m

Anna Woronowicz „Kresowiak”

ul. Szkolna 11
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 03 61


5/10
300 m
500 m
200 m
50 m
20 km
500 m
50 m
200 m
2 km
2 km

Zbigniew Pustelnik „Chatka Pustelnika”

ul. Szkolna 13
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 02 25
www.chatkapustelnika.klodzko.pl


3/11
800 m
800 m
4 km
4 km
4 km
250 m
250 m
250 m
5 km
14 km
35 km

Joanna Cieśla „Pod Cisową Górą”

Brzeźnica 62
57-256 Bardo

tel. 74 817 08 92, 74 817 09 68
e-mail: cisowa_gora@tlen.pl


3/10

Krzysztof Bieniek „Pod Lasem”

Brzeźnica
57-256 Bardo

tel. 74 817 08 95
tel. kom. 508 396 868
e-mail: bieniekkrzysztof@interia.pl


7/9
1 km
2 km
2 km
20 km
11 km
7 km
10 km

Teresa i Lech Warchoł „Agata”

Sosnowa 46
58-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel. 74 817 32 37
tel.kom. 601 144 459
www.www.agroagata.pl
e-mail: lech.warchol@gmail.com


4/10
800 m
4 km
2 km
4 km
2 km
3 km

Kazimierz Gniadecki „Dziupla”

Śrem 10
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel. kom. 691 331 586
www.gory.info.pl/dziupla


3/9
100 m
2,5 km
20 km
2 km
400 m
5 km
2,5 km

Anna Cichoń „Agroturystyka u Ireny”

Sosnowa 45
58-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel. 74 817 30 97
www.agroturystykairena.republika.pl
e-mail: krawcz22@poczta.onet.pl


4/12
500 m
12 km
6 km
6 km
30 km
3 km
12 km
3 km
4 km
3 km
3 km
6 km

Anna Wrzeszcz „Dom pod Aniołem”

Orłowiec 11a
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 69 52
www.sudety.info.pl/podaniolem
e-mail: podaniolem@sudety.info.pl


2/9
150 m
150 m
150 m
15 km
7 km
6 km
5 km

Barbara i Sylwester Dembny „Stanica Jesionów”

Orłowiec 14
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 79 88
tel. kom. 535 313 667
www.stanicajesionow.pl
e-mail: stanicajesionow@sudety.info.pl


4/18
200 m
20 km
4 km
4 km
4 km

Barbara Januszkiewicz

Lutynia 13
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 76 28,74  814 79 55
tel. kom. 607 777 400, 697 847 400
www.agrosnieznik.pl/lutynia-13


4/13
3,5 km
5 km
2 km
2 km
1,5 km
3 km

Elżbieta Grześlak "Pod Jesionami"

Radochów 77
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 66 58
fax 74 814 66 22
www.podjesionami.sudety.agro.pl
e-mail: grzeslak@sudety.info.pl


4/12
500
1,5 km
17 km
3 km
3 km
50 m

Karina Fuglińska Dom „Skowronki”

Radochów - Skowronki 144
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 78 02


4/8 d/4
1,5 km
4 km
15 km
5 km
12 km
3 km

Krystyna Turek „Irena”

Wójtówka 3
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 60 16
tel. kom. 609 327 268
www.sudety.info.pl/irena


1/4
2 km
4 km
17 km
5 km
5 km
4 km

Paweł Jurkiewicz „Pokoje na wiejskiej”

ul. Wiejska 35
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 76 53
tel. kom. 506 892 938
www.pokojeladek.pl
e-mail: jurkiewicz@pokojeladek.pl


8/25
1 km
2,5 km
12 km
2,5 km
2 km
30 m

Sylwia Mielczarek „Lech i Czech”

Lutynia 28
57-540 Lądek Zdrój

tel. 74 814 84 67
tel. kom. 601 874 115
www.lechiczech.pl
e-mail: lechiczech@ladek.com.pl


5/25
4 km
2,5 km
14 km
2 km
2 km
3 km

Czesława Potemkin „Trzy koguty”

Laski 153
57-251 Laski

tel. 74 817 79 05
tel. kom. 697 675 703
www.trzykoguty.eww.pl
e-mail: trzy_koguty@interia.pl

 

 


3/10
50m

Monika Parysz „U Alberta”

Laski 78
57-251 Laski

tel. 74 817 74 10
tel. kom. 501 778 763

www.parysz.com.pl

e-mail: monika@parysz.com.pl


4/12
700 m
10 m

Andrzej Gnutek „Lipowy Dwór”

Laskówka 29
57-255 Laskówka

tel. 74 817 01 65


3/6
30 km

Dorota Fester „Pod nutkami”

Potworów 21
57-256 Potworów

tel. 74 816 71 70
tel. kom. 721 884 388
www.podnutkami.pl
e-mail: agro.potworow@op.pl


4/11
5 km

Katarzyna i Czesław Grabań „Dom pod słońcem”

Janowiec 16
57-256 Przyłęk

tel. 74 817 01 59
tel. kom. 601 704 587
www.agroturystyka.eww.pl


3/9
300 m
5 m
100 m

Dominika Sokołowska „Sokółka”

ul. Letnia 26
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 02 11


3/12

Grażyna Moczko

ul. Kąpielowa 3
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 01 87


4/10
100 m
500 m
50 m
40 m

Grażyna Selwa-Żurawska „Muflon”

Jemna 50
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 04 41


4/8

Józef Iberle

Górne Miasto 5c
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 02 91


2/5
1 km
50 m
300 m
1 km
1 km

Katarzyna i Waldemar Jasińscy „Pod Świerkiem”

ul. Górne Miasto 11
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 02 21
tel. kom. 661 256 138
www.srebrnagora.com
e-mail: srebrnagora@srebrnagora.com


5/20
2 km
50 m
2,5 km
30 m
300 m
500 m

Kazimierz Różański

ul. Jasna 28
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 00 71


4/18
200 m
30 m
200 m
20 m
100 m
20 m
200 m

Teresa i Kazimierz Bowcariwski Agroturystyka „Przełęcz Srebrna”

Górne Miasto 5d
57-215 Srebrna Góra

tel. 74 818 00 98
tel. kom. 601 633 367


5/25
1 km
500 m
300 m
1 km
1km

Daniel Lewańczyk

ul. Ogrodowa 5b
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. kom. 605 132 727


4/10
300 m
20 m
500 m
1 km
500 m
500 m
300 m

Edward Lech „Zagroda”

ul. Kamieniecka 56
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. kom. 609 284 366


7/20

Anna i Krzysztof Leszczyńscy „Leszczynówka”

Budzów Kolonia 10
57-210 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 816 00 40
tel. kom. 605 828 045
www.leszczynowka.pl
e-mail: folwark@leszczynowka.pl


5/12
1 km
10 m
4 km
50 m

Romana Kołodziej „Jan”

Chwalisław 70
57-250 Złoty Stok

tel. 74 817 73 65
e-mail: j_kolo@poczta.onet.pl


4/12
200 m
5 km
100 m
Zmodyfikowano: 08.01.2016