Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2015-2017

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniu „Współpraca” podczas szkoleń, spotkań, seminariów, możliwościami nawiązania współpracy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, przeniesienia dobrych praktyk oraz promocji innowacyjnych rozwiązań podczas dwóch spotkań informacyjno-aktywizujących, zachodnimi przykładami działań wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas wyjazdów studyjnych do Niemiec (Saksonia) i Holandii oraz dwóch krajowych na terenie Polski, tworzeniem grup operacyjnych na rzecz innowacji w celu osiągnięcia profesjonalizmu w uprawie, przechowalnictwie i sprzedaży ziemniaka, popularyzacją innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego, w podziale na poszczególne, objęte wsparciem branże (winiarską, ogrodniczą, przetwórców ziemniaka, hodowców roślinnych) podczas czterech dwudniowych seminariów.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 2 285 osób i wydanie broszury.

Zmodyfikowano: 04.04.2018