102 Organizator
 
Nazwa zadania X
Forma realizacji
Termin(rrrr-mm-dd godz.HH:mm)
Miejsce realizacji
Gmina
Osoba do kontaktu
Inne informacje
__________________________________________________________________________


X - pozostawienie pola pustym kasuje rekord