DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022 9:00:51
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon chojnowsko/legnicki
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w marcu 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
1Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-08 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiDorota Gawron tel. 768188400

2Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-09 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiKrystyna Wojtyto tel. 768188400

3Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiDanuta Jung tel. 768188400

4Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiMałgorzata Rucińska tel. 768188400

5Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiMarian Karasek tel. 768188400

6Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2022. szkolenie on-line 2022-03-14 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiAndrzej Rokitnicki tel. 768188400

7Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2022. szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiBarbara Piechowicz tel. 768188400

8 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiLucyna Kozak tel. 768188400

9Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiBarbara Piechowicz tel. 768188400

10Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 11:30  
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiMarian Karasek tel. 768188400

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
11Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

12Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

13Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-15 godz.09:00 
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

14Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów

15Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

16Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 09.00 
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

17Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

18Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

19Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Interwencje rolnośrodowiskowo-klimatyczne szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
20 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 11.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

21Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 10:00 
  Jawor siedziba PZDR ul.Wyszyńskiego 5 | JaworWiesław Tomaszek

22Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 12:00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

23 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 11:00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

24Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 11:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

25 Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-03-30 godz. 10.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
26Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2022-03-29 godz. 10:00 
  Świetlica wiejska – Obora, ul. Tulipanowa 2, 59-335 Lubin | LubinMagdalena Charytanowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
27Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. szkolenie 2022-03-22 godz. 10:00 
  Centrum Aktywności Społecznej, 59-150 Grębocice ul. Kościelna 2. | GrębociceWanda Żuchowska.

28Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym szkolenie 2022-03-24 godz. 11:00 
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowicePaulina Dobrowolska

29Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie 2022-03-25 godz. 10:00  
  Jędrzychówek - świetlica wiejska, 59-170 Przemków | PrzemkówWanda Żuchowska.

30Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie wyjazdowe 2022-03-29 godz. 11:00 
  Świetlica wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej, Nowa Wieś Lubińska 21A, 59-101 Nowa Wieś Lubińska | PolkowicePaulina Dobrowolska

31Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-30 godz. 10:00 
  Wiejski Ośrodek Kultury Chocianowiec 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówPyrcz Grzegorz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
32Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie 2022-03-03 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne, Grodziec 22 | ZagrodnoTeresa Dubicka

33Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-16 godz. 09:00  
  PZDR Złotoryja | ZłotoryjaCelina Galik

34Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-16 godz. 11:00 
  Siedziba PZDR Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

35Zasady wypełniania wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-25 godz. 09:00  
  Biuro Powiatowe PZDR Złotoryja | ZłotoryjaCelina Galik

36Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie 2022-03-25 godz. 12:00  
  Gierałtowiec 13A, 59-500 Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

37Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2022-03-29 godz. 12:00  
  Modlikowice 13A | ZagrodnoTeresa Dubicka
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.