DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022 10:53:28
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon chojnowsko/legnicki
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w lutym 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
1Propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie szkolenie on-line 2022-02-01 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówDorota Gawron tel. 768188400

2 Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-02 godz.10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | powiat legnickiLucyna Kozak tel. 768188400

3Propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie szkolenie on-line 2022-02-03 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówKrystyna Wojtyto tel. 768188400

4Dobór roślin na poplony. szkolenie on-line 2022-02-10 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | MiłkowiceDanuta Jung tel. 768188400

5Dobór roślin na poplony szkolenie on-line 2022-02-11 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówMałgorzata Rucińska tel. 768188400

6Dobór roślin na poplony szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | KuniceLucyna Kozak tel. 768188400

7Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 11:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówKrystyna Wojtyto tel. 768188400

8Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówDorota Gawron tel. 768188400

9Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej . szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 12:00 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówAndrzej Rokitnicki tel. 768188400

10Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie- produkcja roślinna. szkolenie on-line 2022-02-25 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówMarian Karasek tel. 768188400

11Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej. szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-225 Chojnów | ChojnówBarbara Piechowicz tel. 768188400

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
12Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 09:00  
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

13 Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

14Rachunkowość rolna - Prowadzenie rachunkowości w rolnictwie szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 12:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

15Wdrożenie nowej WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 10:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

16 Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

17Rolnictwo społecznie zrównoważone.Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 10:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

18Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00  
  biuro PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

19Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

20Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkci rolnej szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 10:00 
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

21Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 09:00  
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
22 Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb. szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 12:30  
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

23Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka szkolenie 2022-02-25 godz. 10.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

24Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-02-28 godz. 11:00  
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
25Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Polkowice , 59-100 Polkowice ul. Spółdzielcza 2. | PolkowiceWanda Żuchowska.

26Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleby szkolenie 2022-02-17 godz. 10:00  
  Wiejski Ośrodek Kultury Chocianowiec 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówGrzegorz Pyrcz

27Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowicePaulina Dobrowolska

28Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowiceIzabela Skut

29Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka. szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 11:00  
  PZDR Polkowice ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice. | PolkowiceWanda Żuchowska.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
30Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych. szkolenie 2022-02-04 godz. 09:00 
  Złotoryja siedziba PZDR ul. Basztowa 12 | ZłotoryjaCelina Galik

31Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-02-08 godz. 10:00 
  Świetlica KGW Wojciechów | ZagrodnoGrażyna Konarska

32Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2022-02-23 godz. 09:00 
  Biuro PZDR Złotoryja | ZłotoryjaIgor Wilczyński

33Krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno- spożywczym. szkolenie 2022-02-24 godz. 10:00 
  Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie | ZagrodnoTeresa Dubicka

34Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2022-02-25 godz. 11:00  
  Siedziba PZDR Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

35Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków WPR na lata 2021-2027 szkolenie 2022-02-28 godz. 09:00 
  Biuro PZDR Złotoryja | ZłotoryjaIgor Wilczyński
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.